Безкоштовна бібліотека підручниківСоціальна діагностика

6.4. Соціально-педагогічне прогнозування


Мета соціально-педагогічного прогнозування – виявити, що реально в даній ситуації можна вирішити на початковому етапі роботи. Прогнозування соціально-педагогічного розвитку ситуації, виховання людини – один із найбільш важких етапів діяльності діагноста, що передбачає знання особливостей характеру соціальної проблеми, вміння спеціаліста в прогностичній діяльності. На результат прогнозування впливає наявність достатньо повної інформації про об’єкт соціального діагнозу з одного боку, особистісний досвід діагноста, інтуїція – з другого.
      Професійність діагноста полягає в тому, щоб об’єктивно опиратись на технологічність діагностування, застосовуючи творчий підхід. Прогноз може мати характер:
      - індивідуально-прогностичний;
      - індивідуально-корекційний;
      - корекційно-компенсаторний розвиток і виховання.
      За результатами прогностичної діяльності соціальний педагог робить висновки, які включають:
      - опис перспектив можливого індивідуального, індивідуально-корекційного розвитку чи виховання;
      - формулювання соціально-педагогічних пролблем клієнта.
      Після прогнозування наступна дія – реалізація цілей соціально-педагогічної роботи в безпосередній цільовій технології.|
:
Арт-терапія в соціальній сфері
Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи
Менеджмент соціальної роботи
Соціальна діагностика
Соціальна профілактика
Соціологія