Безкоштовна бібліотека підручниківСоціальна діагностика

ТЕМА 5. Соціально-діагностичні методи в соціальній роботі


1. Вимоги, що ставляться до застосування методів діагностики.
2. Характеристика методів діагностики.

Література
1. Шакурова М.В. Методика и технология работы социального педагога: Учеб.пособие для студ.высш.пед.учеб.заведений.- М.: Издательский центр “Академия”, 2002.- 272с.
2. Технології соціально-педагогічної роботи: Навчальний посібник / За заг. ред. пров. А.Й.Капської.- К., 1000.- 372с.
3. Гуслякова Л.Г. Соціальна робота як наукова теорія, діяльність і навчальна сципліна. — Барнаул, 1995.
4. Методика соціальної діагностики взаємостосунків в суспільстві / Теорія і методика соціальної роботи. — М., 1994.
5. Професійна діяльність соціального працівника: зміст і організація. — М. 1993.|
:
Арт-терапія в соціальній сфері
Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи
Менеджмент соціальної роботи
Соціальна діагностика
Соціальна профілактика
Соціологія