Безкоштовна бібліотека підручниківСоціальна діагностика

3.1. Класифікація рівнів соціального діагнозу


Рівні соціальної діагностики можна виділити, виходячи із завдань, які вирішуються, а також - із організаційно-управлінської структури держави.
      - Загальносоціальний рівень соціальної діагностики передбачає дослідження стану всього суспільства або його основних соціально-демографічних груп. Цим займаються як державні, так і недержавні, незалежні науково-дослідні заклади академічної і прикладної спрямованості: інститути, фонди, наукові центри. Окрім того, так звана відомча науково-дослідна система – соціальні підрозділи, аналітичні служби при апараті Президента, відповідних міністерствах. Їх завдання – збір, обробка, аналіз становища соціальної сфери з метою відслідкування соціально-економічної політики держави і внесення коректив. Інструментарій таких досліджень в основному соціологічний, економічний, демографічний.
      На регіональному (територіальному) рівні організації соціальної діагностики використовуються результати загальносоціального рівня. Окрім того, організовуються дослідження на місцях. Подібний аналіз є необхідним на регіональному рівні не тільки тому, що потрібно знати стан і динаміку процесів соціального середовища, але й для практичних організаційних заходів. Наприклад, адресна соціальна допомога малозабезпеченим шарам населення заснована на конкретних соціальних показниках: вартості життя, середньої заробітної плати.
      Відмінності характеру і насиченості територіальних соціальних досліджень можуть бути пояснені різними причинами.
      · Соціальне самопочуття населення регіону не є соціальною проблемою.
      · Наявність або відсутність у регіоні наукових або навчальних закладів, що мають кадри кваліфікованих соціологів, соціальних психологів, економістів, демографів, статистів значною мірою впливає на розвиток прикладних соціальних досліджень.
      · Важливим є і суб’єктивний фактор в організації таких робіт: наскільки окремі особи зацікавлені в достовірності інформації.
      Іноді можливе суміщення методів і завдань двох рівнів.
      Соціальна діагностика в закладах соціального обслуговування населення має найбільш тісну взаємодію з клієнтами, найбільш всестороннє дослідження соціального функціонування на локальному й індивідуальному рівні.|
:
Арт-терапія в соціальній сфері
Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи
Менеджмент соціальної роботи
Соціальна діагностика
Соціальна профілактика
Соціологія