Безкоштовна бібліотека підручниківСоціальна діагностика

ТЕМА 3. Рівні соціальної діагностики


1. Класифікація рівнів соціального діагнозу.
2. Соціальний діагноз на загальнодержавному рівні.
3. Специфіка соціального діагнозу на регіональному рівні та у закладах соціального обслуговування населення.

Література
1. Соціальна робота: технологічний аспект: Навч.посібник / за ред.проф.А.Й.Капської.- К.: Центр навчальної літератури, 2004.
2. Основы социальной работы: Учебник / Отв.ред.П.Д.Павленок.-2-е изд.,- М.: ИНФРА.- 2001.
3. Технология социальной работы: Учеб. под общ ред. проф. Е.И.Холостовой.-М.:Инфра.- 2002.
4. Методика и технология работы социального педагога. Учеб. Пособие для студ.высш. пед. учеб. заведений.- М.: Изд. Центр «Академия», 2002.
5. Тетерский С.В. Введение в социальную работу: Учебное пособие.- М.: Академический Проект, 2000.- 496с.|
:
Арт-терапія в соціальній сфері
Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи
Менеджмент соціальної роботи
Соціальна діагностика
Соціальна профілактика
Соціологія