Безкоштовна бібліотека підручниківОрганізація праці менеджера

10.3. Вибір кар´єри


Найважливіше рішення, яке приймає людина у своєму житті — це вибір кар´єри. У який час, приймаючи рішення з цього при­воду, ми задаємо собі запитання: ким я хочу бути, коли виросту? У чому мої сильні та слабкі сторони?

Науковець Джон Л. Голланд пропонував і дослідив теорію вибору кар´єри. Він вважає, що цей вибір є виразом особистості, а не випадкова подія, що досягнення людини у тому чи іншому виді кар´єри залежить від відповідності між його особистістю й обставинами роботи.

Кожна людина відноситься до одного з шести типів особис­тості:

Типи особистості

1. Реалістичний

Ця людина віддає перевагу діяльності, пов´язаній з маніпулюванням інструментами і механізмами -машиніст

2. Дослідницький

Така людина надає перевагу бути аналітиком, допитливим, методичним і точним - дослідник

3. Артистичний

Така людина експресивна, оригінальна, внутрішньо зосереджена - декоратор

4. Соціальний

Ця людина любить працювати разом, допомагаючи іншим, цілеспрямовано ухиляється від систематичної діяльності, в т. ч. механічної - шкільний консультант

5. Підприємницький

Людина, яка любить діяльність, що дає можливість впливати на інших для досягнення цілей - захисник

6. Конвенціональний

Ця людина любить систематично маніпулювати даними, записами, репродукціонування матеріалів -бухгалтер

За Голландом один із типів особистості завжди домінує, але людина, пристосовуючись до умов обставин, використовує стра­тегії в рамках двох і більше типів.

55

Для визначення якими навичками володіє людина важливо виявити її здібності при виборі кар´єри. Методами виявлення є: особисті спостереження, анкетування, тестування, вирішення творчих задач, бесіди, інтерв´ювання, самоаналіз і обговорення.

Коли оцінюється окрема кар´єра, то необхідно розглядати їх разом з відповідями на такі запитання:

1. Яку кваліфікацію вимагає дана робота?

2. Чи достатня у Вас освіта та досвід, щоб зайняти цю посаду?

3. Яке фінансове положення дасть Вам ця робота?

4.  Які можливості для подальшого просування по службі?

5. Чи вимагає ця робота багато відряджень? Наскільки Ви мобільні?

6. Яка атмосфера у колективі: пригнічена, вимоглива, повна співробітництва, творча та ін.?

7. Чи будете Ви цією роботою гордитись?

8. Чи буде ця робота приносити Вам задоволення?

9. Які умови праці, відпочинку та безпеки?

10. Який потенціал росту підприємства у галузі?

Необхідно підготуватись і до того, що Вам будуть задані деякі своєрідні запитання:

1. Чому Ви хочете працювати на нашому підприємстві?

2. Якою Ви бачите кар´єру для себе?

3. Чого Ви чекаєте від нашого підприємства?

4. Наскільки допоможе Вам попередній досвід роботи?

5. Які Ви маєте сильні сторони?

6. Які Ви маєте слабкості?

7. Як Ви бачите свої майбутні досягнення?

8. Чи вважаєте Ви себе лідером? Якщо так, то поясніть.

9. Як Ви плануєте продовжувати своє удосконалення?

10. Що б Ви хотіли почути від мене про наше підприємство?

Більше всього питань у Вас виникне до спеціаліста з кадрового менеджменту і Ви можете поставити йому такі запитання:

1. Як оцінюється виконання роботи?

2. Як часто Ви переводите працівників із однієї служби в іншу?

3. Яка політика підприємства у просуванні по службі?

4. Які програми з навчання й удосконалення має підпри­ємство?

5. Яку відповідальність мають нові працівники?

6. Які переваги мають особи, що закінчили університет?

7. Який імідж підприємства у країні, чи за кордоном?

8. Яка політика підприємства щодо оплати додаткової освіти?

9. Які соціальні гарантії мають працівники?

10. Які послуги мені будуть надаватись?
Отже, Вам можуть дати такі оцінки.

1. Неорганізований, непідготовлений

2. Неохайний вид

3. Дуже властолюбний

4. Нереалістичні цілі або самовпевненість

5. Нездатність нормально й ефективно спілкуватись

6.  Немає інтересу до підприємства

7. Необережний

8. Погані оцінки тестування

9.  Цікавиться тільки грошима

10. Дає суперечливі відповіді на запитання

Ключові моменти кар´єри

На основі досліджень спеціалістів Массачусетського Техно­логічного Інституту сформульовано п´ять кар´єрних моментів направленостей людей.

Кар´єрний момент

Направленість ( схильність ) людини

1. Технічно-функціональний

Люди, схильні до технічно-функціональної роботи, уникають прийняття рішень у галузі загального управління

2. Управлінський

Люди демонструють сильну мотивацію стати менеджером. їх кінцева мета - посада менеджера з високою відповідальністю..

3. Творчий і ініціативний

Люди досягають успіху у підприємництві. Вони мають потребу будувати або створити щось своє, щоб показало їх достоїнства

4. Автономно -незалежний

Головна потреба таких людей - бути незалежним, вільним від усяких зв´язків, які виникають у великих організаціях. Вони приймають рішення стати консультантами, працюючи поодинці або у відносно малій фірмі. Це професори бізнесу, журналісти, автори книг

5. Безпечний

Люди готові робити те, що треба у даний момент, щоб зберегти зайнятість, необхідний дохід, стійке майбутнє. Вони готові дозволяти своїм керівникам вирішувати, яка повинна бути їх кар´єра

Кар´єра у сфері управління США

№ п/п

Професії

Зміст роботи

Вимоги

Початко

ва зарплата

Перспек­тиви до 2000 р

Примітка

Дворічний курс навчання

1.

Клерк

У малій компанії виписує і друкує рахунки, відомості та інші документи. Дає довідки, складає звіти

Диплом про закінчення середньої школи. Бажа­но ступінь після закін­чення загальноосвіт­нього коледжу. Необ­хідні навички кон­торської роботи

11,5 тис.

ДОЛ.

Добра

Добрий по­чаток для навчання і кар´єри у солідній організації

2,

Рахівник

Веде облік фінансових операцій, складає звіти, працює на обчислю­вальній електронній бухгалтерській техніці

Ступінь після закінчен­ня загальноосвітнього коледжу (2 роки). Бух­галтерські та комп´ю­терні курси. Без 4-річ­ного навчання просуван­ня по службі обмежено

12 тис.

ДОЛ.

Добра

Велика можливість познайоми­тися з діяль­ністю організації

3.

Менеджер-стажер

Вчиться виконувати відповідні обов´язки. Під постійним контролем, бере учать у роботі різних відділів: збуту, кадрів, фінансового, виробничого та ін.

Ступінь після закінчення коледжу (дворічний курс). Ступінь після 4-річного курсу дає великі можливості для росту по службі

19,тис. Дол.

Дуже добрі

Ця посада

вимагає

значних

інвестицій з

боку

організацій.

Підбираються

кандидати з

великим

потенціалом

4.

Агент по

найманню

робочої сили

(бюро

наймання)

Допомагає безробітним знайти роботу, а наймачам -кваліфікованих працівників

Ступень після закінчення 2- або 4-річного коледжу. Уміння розпізнавати людей і знаходити їм роботу

16 тис. ДОЛ.

Відмінна

Хороша

посада у подальшому може стати менеджером по роботі з персоналом

5.

Агент по

обслуговуван

ню

споживачів

Спілкується з клієнтами, виявляє і аналізує проблеми, обробляє замовлення клієнтів, як правило, використовує комп´ютер

Ступінь закінчення коледжу (2-річний), ба­жано 4-річне навчання. Повинен мати високо-розвинуті комунікативні навички як в усному, так і у письмовому спіл­куванні.

16,5 тис.

ДОЛ.

Дуже добрі

Хороший початок для навчання і просування по службі

Чотирирічний курс навчання

Допомагає координувати роботу адміністратора, має багато різних обов´язків

Ступінь після закінчення 4-річного коледжу - нахил до конторської роботи

18 тис. дол.

Добрі

Хороша

можливість

навчитись

виконувати

адміністративні

функції

Керує роботою відділу в рамках загального плану діяльності організації. Прагне виконати завдання відділу швидко і з наименьшими витратами

Ступінь бакалавра спеціальності даного відділу

26 тис.

дол.

Добрі

Характер роботи залежить від типу і розмірів організації

Закуповує товари, матері­али, сировину, необхідні для організації. Використо­вує комп´ютер для одер­жання інформації про су­часні товари і ціни на них, слідкує за рівнем мате­ріально-технічних запасів

Ступінь бакалавра. Бажана ступінь магістра управління бізнесом або менеджменту

21 тис.

дол.

Задовільні

Повинен мати повне уявлення про товари, які він закуповує

                     

Вибір роботи і одержання посади при виборі

Визначення того, якими навичками володіє людина, є дуже важливим при виборі кар´єри.

Людина повинна володіти визначеними навичками або бути спроможною розвивати ті із них, які вимагає її професія.

Науковці США пропонують сім порад людині яка, вибирає ро­боту або намагається одержати вищу посаду при виборі кар´єри.

Поради для вибору роботи і одержанні посади

Проведіть самооцінку: точно визначте, яке місце (регіон, фірма) і яка робота Вас цікавить.

Вивчіть посадові інструкції, опишіть всі можливі роботи, щоб з´ясувати, які з них відповідають Вашим бажанням, інтере­сам, можливостям. Особливо важливі відомості про:

  • необхідну для цих робочих професійну освіту;
  • вимоги до професійних знань;
  • наявність вакантних робочих місць у кожній сфері діяльності;
  • систему оплати праці.

Сформулюйте цілі свого пошуку. Первісний список робіт і посад повинен бути достатньо широким і гнучким. Не звужуйте рамки свого уявлення про шляхи досягнення цілей.

Вивчіть ринок робочих місць і оцініть свої можливості.

Вивчати ринок конкретних посад необхідно для того, щоб знайти, на які вакансії можна розраховувати.

Така інформація у США є у виданнях "Щорічник про наяв­ності робочих місць для випускників". Він містить довідки про фірми, які зацікавлені в досвідчених працівниках і спеціалістах з науковими ступенями, вищими за бакалавра.

Уважно, не поспішаючи, вивчіть інформацію про галузі фірми, які вас зацікавили.

Спробуйте оцінити ваші шанси на просування, рівень зарп­лати, особливості посад для новачків.

Встановіть контакти з фірмою. Напишіть їй листа про свої наміри.

Підготуйте коротку довідку про себе і супровідний лист. До­відка повинна дати уявлення про ваші можливості, освіту, досвід роботи, особливі якості. Вона повинна бути короткою і не зай­мати більш однієї сторінки. Мета довідки — домогтися позитив­ного відгуку від потенційних роботодавців.

Супровідний лист повинен бути переконливим, професій­но витриманим, цікавим. В ідеалі він повинен поставити вас вище за усіх інших претендентів на посаду і окремо від них.

Кожний лист за виглядом і змістом повинен бути оригінальним.

У кожну організацію потрібно надавати надрукований окре­мий примірник послання. Воно повинно містити у собі опис поса­ди, на яку Ви претендуєте, викликати інтерес, давати уявлення про вашу кваліфікацію, повідомляти, як з вами можна зв´язатися.

У супровідному листі потрібно вказати не лише прізвище, а й титул посадової особи, до якої Ви звертаєтесь.

Відправивши листа, через деякий час потрібно зателефону­вати до фірми для з´ясування етапу вирішення вашого питання.

Доможіться розмови з тією людиною з фірми, хто цим зай­мається. При цьому завчасно підготуйтесь; продумайте можливі запитання і відповіді; приходьте на зустріч одягнутим швидше консервативно, ніж надто сучасно; прийдіть хвилин за десять до призначеного часу, щоб була можливість зібратися з думками.

Поведінка під нас розмови

Вітаючись з посадовою особою, відрекомендуйтесь. Нама­гайтесь викликати сприятливе перше враження.

Зберігайте витримку, оптимістичний настрій, тримайтесь невимушено.

Обов´язково дивіться співбесіднику в очі. Держіться прямо. Розмовляйте чітко і зрозуміло. Не зціплюйте руки, не смикайте волосся, прикраси, стілець. Сідайте на стілець зручніше. Не паліть, навіть коли Вам пропонують. Тримайте при собі кілька екземплярів короткої довідки.

Чітко вивчіть розповідь про себе, викладіть свої комерційні доводи. Відповідайте на запитання не ухиляючись. Уникайте лаконічних відповідей, а й не будьте багатослівними.

Не перехоплюйте ініціативу у посадової особи, але і не зали­шайтесь пасивними.

В кінці бесіди викладіть свій найсуттєвіший досвід. Не бійтесь виступити ініціатором закінчення бесіди.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера