Безкоштовна бібліотека підручниківОрганізація праці менеджера

10.2. Етапи кар´єри та етапи життя


Протягом своєї кар´єри людина проходе через різні, але взаємопов´язані етапи.

1-й етап

Доробочий попередній етап

До 25-ти років

•  Навчання у школі

•  Навчання у середніх та вищих навчальних закладах
(професійне навчання)

•  Практичне навчання на виробництві

•  Залежність у роботі

2-й етап

Установлен­ня, затвердження

До 30-ти років

•  Самостійна робота

•  Генератор ідей у вибраній галузі

•  Незалежність у роботі

•  Придбання впевненості у собі

•  Стан незалежності може привести до деяких
проблем, появи "провалу" у роботі

3-й етап

Просування на службі

До 45-ти років

•  Прагнення розширити коло своїх інтересів в
організації

•  Прагнення до взаємодії з іншими організаціями

•  Тренінг і взаємодія з іншими професіоналами

•  Професіонали несуть відповідальність за роботу
інших працівників особливо тих, що знаходяться на
1-му етапі.

•  Ті, хто не може витримати ці вимоги можуть повернутись на 2-й етап, а хто витримав і мають задоволення від великого напруження одержать більш складну і кращу роботу, можуть залишатись на 3-му етапі аж до пенсії. Наставництво розглядається як позитивний вклад в удосконалення майстерності.

4-й етап

Збереження

До 60-ти років

• Формування стратегії розвитку підприємства, довгострокове стратегічне планування

• Генерування ідей

• Визначення і сприяння кар´єрі своїх послідовників

• Взаємодія з важливими фігурами інших організацій

• Уміння впливати на інших

• Відбір персоналу

 

Вказані етапи є фундаментальними для розуміння і управ­ління розвитком кар´єрою. Працівники проходять за етапами кар´єри як за етапами життя.

Зв´язки між етапами кар´єри і потребами

Етапи кар´єри

Вік

Важливі потреби

1-й

Доробочий

До 25-ти років

Фізіологічні, здоров´я

2-й

Установлення, затвердження

До 30-ти років

Безпеки, збереження

3-й

Просування

До 40-ка років

Досягнення, повага, автономія

4-й

Збереження

До 60-ти років

Повага, самовираження

5-й

Пенсія

За 60 років

Самовираження

 

Етапи життя

Психологія приділяє значно більше уваги проблемам ран­нього дитинства, ніж дорослого періоду людини.

Кожний етап життя характеризує потребу в роботі над виз­наченими задачами розвитку.

Рух за етапами життя аналогічний ієрархії потреб.

1-й етап

Дитинство

До 15 років

• Відносно кар´єри дитинство не розглядається

 

 

Юність

15-25 років

•  Досягнення єдності особистості

•  Молодь зосереджена на виборі кар´єри або місця роботи

•  Молодь налякана значними розбіжностями між тим, що і як
їй  бачиться,  що,   па її думку,  вона  повинна робити,  щоб
досягти успіху

•  Первісне наймання на роботу і, якщо єдність особистості ще
не досягнуто, людина може відчувати труднощі протягом
цього періоду

2-й етап

Рання дорослість

25-35 років

•  Розвиток дружності і потяг до інших

•  Залучення у відносини з іншими людьми, групами, організаціями

• Встановлення кар´єри, перші етапи просування по службі

•  Можуть виникати конфлікти між вимогами життєвого етапу і етапу кар´єри відносно поведінки, несумісної з добрими відносинами з іншими людьми

3-й етап

Дорослість

35-60 років

• Творчість у роботі, досягнення мети

• Підкреслюється продуктивне, творче використання свого таланту і можливостей

• Будівництво організацій, започаткування нових ідей і продукції, навчання молоді та інших

• Успіх залежить від досягнення мсти

4-й етап

Зрілість

Останній етап життя

• Люди не приходять у відчай від свого життя і свого вибору

• Робота продуктивна, творча, на користь іншим, дає власне
задоволення

• Пенсійний період

54

Успішна кар´єра часто є результатом досягнення визначе­ного етапу кар´єри до визначеного віку.

Люди, чиє просування по службі, йде не в ногу з їх етапами життя, мають відносно низьку продуктивність у роботі і напру­ження у відносинах у колективі.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера