Безкоштовна бібліотека підручниківОрганізація праці менеджера

9.5. Уміння слухати і чути підлеглих


Під час бесіди з підлеглими, а також при проведенні наради або зборів трудового колективу менеджер повинен не тільки го­ворити сам, але і слухати та чути, про що говорять підлеглі.

Дослідження показують, що 80% робочого часу менеджери витрачають на спілкування з підлеглими, колегами по роботі і працівниками зовнішнього середовища організації. Половина цього часу витрачається на слухання співрозмовника.

Процес слухання — це дуже складна річ. Від уважного слу­хання людина втомлюється більше, ніж вона говорить. Ось чому багато керівників від перевантаження у спілкуванні з іншими людьми мають негативну схильність слухати і не чути їх під час розмови. Уникнути від такої звички можна тільки тренуванням і самодисципліною.

Під час слухання менеджер повинен зрозуміти і запам´ятати головне із того, що говорить співрозмовник, зрозуміти його дійсне відношення до цієї проблеми.

Невміння слухати — це відсутність уваги до того, про що го­ворить співрозмовник.

Велика завантаженість менеджера не може бути виправдан­ням неповаги до іншої людини. Часто буває, коли ще не встигне підлеглий почати розмову, як керівник тут же дає відповідь або контраргумент. Він вважає, що він наперед знає, про що хоче ска­зати підлеглий. А в кінцевому результаті підлеглий виходить з ка­бінету незадоволений тим, що менеджер не захотів його вислуха­ти. Така поведінка менеджера є проявом недоліку його культури.

Покращити техніку активного слухання інших людей мене­джер може шляхом тренування і постійного самоконтролю.

На схемі наводяться деякі поради менеджеру для відпрацю­вання навичок творчого слухання підлеглих.

50|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера