Безкоштовна бібліотека підручниківОрганізація праці менеджера

Постанова


Постанова — це форма розпорядчого впливу на хід подій у процесі управління колегіального органу. Постанови видають­ся Урядом України, Державними комітетами, місцевими дер­жавними адміністраціями, радами місцевого самоврядування, комісіями та ін.

Постановою є також прикінцева частина протоколу засідан­ня колегіального органу (зборів, правління, президії та ін.). Ці постанови вводяться у протокол або додаються до нього. При необхідності можуть оформлятись як витяги із протоколу. Текст постанови складається із констатаційної та розпорядчої частин.

У констатаційній частині фіксуються мотиви дій, які перед­бачені постановою, дається посилання на розпорядчий документ вищого органу управління як основа для видання постанови.

Розпорядча частина починається із найменування колегіаль­ного органу і слова "постановляє", яке пишеться великими літе­рами. Наступний текст викладається у владній наказовій формі (кому, що і коли робити).

Датою постанови є дата засідання колегіального органу, на якому вона прийнята.

Підписують постанову голова та секретар колегіального органу на спеціальних бланках організації.

Реквізити постанови:

  • найменування виду документа (Постанова);
  • дата;
  • індекс;
  • місце видання;
  • заголовок;
  • текст;
  • підписи;
  • візи;
  • гриф узгодження.


|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера