Безкоштовна бібліотека підручниківОрганізація праці менеджера

1.4.11. Здатність формувати колектив


Більшу частину свого робочого часу (60%) менеджери вит­рачають на спілкування з працівниками свого колективу, а іншу частину (40%) — на спілкування з вищим керівництвом і з коле­гами інших підрозділів своєї та інших організацій. Тому навич­ки до формування своєї робочої групи є особливо важливими, щоб об´єднати людей і навчити їх ефективно працювати на до­сягнення загальної цілі у обстановці творчого співробітництва. Це також передбачає проведення засідань, нарад, виконання представницьких функцій, розвиток добрих відносин з іншими підрозділами організації.

Менеджер повинен використовувати колективний підхід, за­лучаючи підлеглих до рішення проблем, підтримувати позитив­ний мікроклімат, уточнювати цілі систематично аналізувати і оц­інювати хід виконання роботи. Ці навички більше всього вико­ристовуються тоді, коли співробітники тісно взаємодіють один з іншим для досягнення високого результату.

Таким чином, організація роботи колективу є функцією ке­рівництва, тому що вона створює енергійну ефективну і відпов­ідальну групу людей з великим потенціалом.

Характеристика менеджера ,який здатний формувати колек­тив, показана на схемі:


15|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера