Безкоштовна бібліотека підручниківОрганізація праці менеджера

1.4.9. Здатність керувати


Слово керувати означає направляти чиюсь діяльність, бути на чолі чогось. Керівник — це особа, яка керує ким-небудь або чим-небудь. Для організації — це людина, яка відповідає за весь підрозділ в цілому і направляє його працівників на виконання поставлених завдань. Ця людина повинна мати більш широкий погляд і здібності виконувати керівні дії у робочій групі. Місце керівника в організації показано на схемі.

11  

Кожен керівник входить в робочу групу вищого керівника і

стоїть на чолі своєї робочої групи нижчого рівня, керує своєю робочою групою і одночасно вхо­дить у робочу групу вищого керівника як підлеглий.

З кожним роком на керівників впливають все складніші фак­тори тиску як зовнішнього так і внутрішнього середовища.

Якщо у колишні часи діяльність керівника була чітко визна­ченою, а його завданням було розподілити роботу серед підлег­лих, встановити і підтримувати стандарти і правила, слідкувати за дисципліною, то до сьогоднішнього керівника ставляться дуже складні вимоги і він зазнає багато труднощів. Фактори впливу на керівника показані на схемі.

12  

Здатність керувати — це здатність виконувати вимоги фак­торів впливу в процесі своєї діяльності.

Високий рівень здібностей керування необхідний менедже­ру, який несе пряму відповідальність за групу працівників.

Характеристика менеджера з високими навичками керів­ництва показана на схемі:

 13|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера