Безкоштовна бібліотека підручниківОрганізація праці менеджера

1.4.2. Наявність чітких особистих цінностей


Особисті цінності — це вибір того що на думку людини є важ­ливим і необхідним. Деякі цінності підтримуються усіма члена­ми суспільства або нації. Вони розповсюджуються законами, звичаями і загальним ухваленням.

Менеджер у своїй роботі завжди визначає що є важливим, а що ні. Його цінностями можуть бути:

  • відношення до рівності статі, раси та віку людини;
  • відношення до ризику в роботі;
  • ступінь допомоги іншим;
  • ступінь використання заохочень або покарань підлеглих;
  • додержання духу і букви законодавства;
  • залучення працівників до управління;
  • відношення до свого здоров´я, сім´ї та друзів;
  • відношення до підлеглих та вищого керівництва;
  • ступінь відкритості та ін.

 2

 Цінності виробляються на протязі довгого періоду і форму­ють основні життєві позиції, які мають фундаментальний вплив на все життя. Менеджер, який має чіткі особисті цінності, схиль­ний до прояву у своїй поведінці рис, приведених на схемі.

Чіткі особисті цінності більше всього повинні мати керів­ники, які приймають стратегічні рішення, займаються врегулю­ванням принципових завдань, надають консультації по вико­нанню рішень вищого керівництва.

 3

 |
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера