Безкоштовна бібліотека підручниківАграрне право України

Права та обов´язки сільгосппідприємств у будівництві об´єктів культурно-побутового і спортивно-оздоровчого призначення


Чільне місце в комплексі заходів, спрямованих на розвиток соціальної сфери села і його відродження, належить створенню для жителів сільської місцевості культурно-побутових, спортивно-оздоровчих та інших умов. Указом Президента України «Про основні засади розвитку соціальної сфери села» передбачено:

— зміцнення матеріально-технічної бази клубів, бібліотек, музеїв, закладів фізичної культури і спорту, поліпшення комплектування їх обладнанням, інвентарем, літературою, кіно- і відеопродукцією;

— забезпечення реалізації державних і регіональних програм збереження пам´яток історії та культури;

— надання пріоритету в роботі закладів культури на селі, питанням відродження національної культури, звичаїв, традицій та обрядів, розвитку народних ремесел;

— впровадження дійової системи фізкультурної просвіти сільського населення, що сприяла б формуванню традицій здорового способу життя, престижу здоров´я сільських мешканців, залученню їх до активних занять фізичними вправами;

— забезпечення відповідного рівня обслуговування сільського населення засобами фізичної культури і спорту;

— впровадження на селі ефективних форм фізкультурно-оздоровчої діяльності та видів спорту з урахуванням регіональних і місцевих особливостей, традицій, умов праці та дефіциту вільного часу сільських мешканців, специфіки їх життєдіяльності;

— сприяння створенню та діяльності на селі первинних осередків фізкультурно-спортивних товариств і т. ін.

Спорудження об´єктів культурно-побутового та спортивно-оздоровчого призначення відповідно до ч. 1, ст. 6 Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу» здійснюється місцевими радами і місцевими державними адміністраціями за рахунок державного і місцевого бюджетів.

Господарства, підприємства, сільськогосподарські кооперативи, акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю та інші суб´єкти господарської діяльності, незалежно від форм власності, не позбавлені права також за рахунок власних коштів і накопичень здійснювати будівництво вищевказаних об´єктів. Спорудження будинків культури, бібліотек, спортзалів, спортивних шкіл, профілакторіїв, будинків відпочинку, дитячих ясел і садків та інших об´єктів культурно-побутового та спортивно-оздоровчого призначення суб´єкти підприємницької діяльності можуть здійснювати і шляхом об´єднання на договірній основі коштів з місцевими радами та місцевими державними адміністраціями.

Забезпечення сільського населення об´єктами культурно-побутового та спортивно-оздоровчого призначення може здійснюватись і благодійними фондами та організаціями і установами ( в тому числі і міжнародними), а також промисловими підприємствами, які безпосередньо не пов´язані з сільськогосподарським та агропромисловим комплексом. Промислові підприємства, відповідно до ст. 7 Закону «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу», в цих випадках забезпечуються матеріалами централізовано і не оподатковуються. Також не оподатковуються прибутки будівельних, монтажних, проектних та інших підприємств і організацій, одержані в результаті спорудження в сільській місцевості житла, об´єктів побуту, культури, торгівлі, охорони здоров´я, фізкультури і спорту, освіти, зв´язку, енергетичних, газових і водорозподільчих систем, тваринницьких приміщень, інженерно-технічних комплексів машинно-тракторного парку і інших об´єктів, які впливають на поліпшення соціального стану села. Ці заходи передбачаються чинним законодавством з метою заохочення і залучення цих підприємств до участі в розбудові села та його відродженні.

Життєво необхідним є вирішення питань у сфері медичного обслуговування сільських жителів, а також торгівлі, зокрема забезпечення рівних з містом умов постачання населення промисловими і продовольчими товарами, побутового обслуговування, забезпечення електроенергією на пільгових умовах, що передбачено ст.12 Закону України «Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу». Проте практика свідчить, що виконання цього закону здійснюється не належним чином.

Виходячи з цього, Президент Указом «Про Основні засади розвитку соціальної сфери села», з метою пожвавлення цього процесу, передбачив такі заходи, як:

— наближення закладів торгівлі та побутового обслуговування до місць проживання сільського населення, розширення їх мережі;

— запровадження нових форм обслуговування з урахуванням особливостей сільського розселення в різних регіонах;

— широкого використання пересувних форм надання послуг із застосуванням транспортних засобів, поштового, телефонного зв´язку, інших комунікацій;

— збільшення кількості приймально-заготівельних пунктів сільськогосподарської продукції;

— відновлення підприємств, які надають санітарно-гігієнічні послуги (лазні, перукарні, пральні), послуги з ремонту одягу і взуття, побутової техніки тощо.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право