Безкоштовна бібліотека підручниківЗовнішньоекономічна діяльність підприємства

Тема 13. Кредитування ЗЕД підприємств


13.1. Необхідність кредитування ЗЕД, його суть і види.
13.2. Комерційний міжнародний кредит.
13.3. Банківське кредитування ЗЕД.
13.4. Міжнародні лізингові операції.
Ключові поняття
Міжнародний кредит. Суб´єкти, джерела, принципи міжнародного кредиту. Види кредитів: валютні, товарні, комерційні, банківські, урядові, надані міжнародними валютно-фінансовими організаціями, довго , середньо і короткострокові, готівкові, акцептні, забезпечені, бланкові. Ціна кредиту. Способи нарахування і виплати процентів: прогресивний (лінійний),регресивний (штафельний), пропорційний (змішаний).Кредитний ризик. Вексельний кредит. Кредит за відкритим рахунком. Перевідний вексель (тратта). Згода на оплату (акцепт). Факторинг. Види факторингу: конвенційний, конфіденційний, відкритий, закритий. Форфейтинг. Міжнародні лізингові операції. Об´єкт лізингу. Суб´єкти лізингу: лізингодавець, лізинго-одержувач. Види лізингу: фінансовий, оперативний. Форми лізингу: зворотний, пайовий, міжнародний, експортний, імпортний, сублізинг. Лізингові платежі.|
:
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Міжнародні економічні відносини
Міжнародна економіка