Безкоштовна бібліотека підручниківАграрне право України

Вступ


Які суспільні відносини регулює аграрне право, що є предметом його вивчення? У процесі виробничо-господарської діяльності сільськогосподарських товаровиробників виникають взаємопов´язані майнові, земельні, господарські, трудові, організаційно-управлінські відносини. Вони не становлять органічної єдності, проте специфіка діяльності в агропромисловому секторі обумовлює необхідність їх об´єднання в одну систему. Таким чином, можна зробити висновок, що аграрне право як комплексна галузь повинна регулювати аграрні відносини як традиційними, так і спеціальними нормами. Предметом аграрного права є такі відносини, які грунтуються на приватній, державній, комунальній власності і виникають у сфері сільського господарства. Такого висновку дійшли автори підручника «Аграрне право України». Автори підручника «Аграрне право України» висловлюють думку про те, що аграрне право перебуває у стані становлення як самостійна й інтегрована галузь національного права, у якої є власний предмет, власні і частково інтегровані об´єкти, власні суб´єкти, методи, система. Аграрне право як спеціалізована галузь права покликана врегулювати відносини, що складаються між суб´єктами в аграрному секторі. Нормами аграрного права регламентується коло і зміст цих прав і обов´язків. Таким чином, характером виробничо-господарської і соціально-економічної діяльності, особливістю соціально-побутових умов існування аграрних товаровиробників визначається своєрідність предмета аграрного права як галузі права. Аграрне право України як галузь права, що перебуває в стадії становлення і формування, регулює комплекс пов´язаних між собою виробничо-господарських відносин, які складаються в процесі виробництва і переробки сільськогосподарської продукції. Аграрне право як система норм регулює комплекс різноманітних суспільних відносин, що складаються в процесі організації сільськогосподарського виробництва. У цій внутрішньо узгодженій системі правові норми, блоки і елементи розміщені в ієрархічній послідовності. Аграрне право як систематизована галузь регулює певну групу комплексних суспільних відносин і являє собою, таким чином, комплексну інтегровану галузь права. Вона пов´язана з господарським, цивільним, адміністративним, трудовим, земельним та іншими галузями права. Терміном «аграрне право» охоплюються взаємопов´язані, але не тотожні поняття. Аграрне право слід розглядяти як галузь права, галузь правової науки і навчальної дисципліни. Аграрне право як одна із галузей юридичної науки — це система наукових знань, правових ідей, теоретичних поглядів, понять, а також знань про закономірності аграрно-правового регулювання суспільних відносин, які становлять предмет аграрного права. Як наука аграрне право являє собою теоретичні положення про предмет, методи, джерела, суб´єктів і об´єктів аграрного права, про аграрні правовідносини, про державне регулювання сільськогогосподарських відносин, організацію, дисципліну та охорону праці в сільському господарстві тощо. Аграрне право як навчальна дисципліна являє собою систему наукових знань про аграрне право — галузь права і законодавства, призначеного для вивчення у відповідних навчальних закладах, передусім — юридичних.|
:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право