Безкоштовна бібліотека підручниківЗовнішньоекономічна діяльність підприємства

Тема 12. Міжнародні розрахунки при здійсненні ЗЕД


12.1. Суть, способи та форми.розрахунків у ЗЕД.
12.2. Акредитивні розрахункові операції.
12.3. Інкасова форма платежу.
12.4. Механізм здійснення платежів чеками.
12.5. Вексельна форма платежу.
Міжнародні розрахунки. Способи платежу: готівковий, авансовий, у кредит, комбінований. Форми розрахунків: акредитивна, інкасова, банківський переказ, розрахунки чеками, вексельна, за відкритим рахунком. Акредитиви: документарний (товарний), грошовий (циркулярний), авізований, відкличний, безвідкличний, підтверджений, непідтверджений, подільний, неподільний, компенсаційний, зустрічний, резервний, револьверний, відновлюваний, кумулятивний, із червоною смугою. Рамбурс. Інкасо: чисте, документарне. Чек: іменний, ордерний, пред´явницький, банківський, фірмовий. Вексель: простий, переказний. Тратта. Індосамент. Алонж.|
:
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Міжнародні економічні відносини
Міжнародна економіка