Безкоштовна бібліотека підручниківМіжнародні економічні відносини

1.10.2. Етапи розвитку інтеграційних процесів та їх особливості


У своєму розвитку міжнародна економічна інтеграція проходить ряд етапів:

1)зона вільної торгівлі;

2)митний союз;

3)спільний ринок;

4)економічний союз;

5)повна інтеграція.

Кожний із наступних етапів передбачає ширшу інтеграцію і має свої особливості.

Особливості основних етапів міжнародної економічної інтеграції наведені в табл. 1.10.1.

Як правило, утворення інтеграційних об´єднань починається з простіших форм. Все залежить від того, які завдання ставлять перед собою країни — учасниці утворюваних інтеграційних об´єднань: відновлення економічного потенціалу; прискорення НТП; укріплення позицій на світовому ринку чи інше.


Таблиця 1.10.1. Етапи міжнародної економічної інтеграції

Етап

Ліквідація митних бар´єрів у взаємній торгівлі

Єдині тарифи відносно третіх країн

Вільне пересування капіталів, робочої сили

Узгодження економічної політики

Здійснення єдиної економічної політики

Зона вільної торгівлі

+

 

 

 

 

Митний союз

+

+

¾

¾

¾

Спільний ринок

+

+

+

¾

Економічний союз

+

+

+

+

¾

Повна інтеграція

+

+

+

+

+

 

Найпростішими видами міжнародної економічної інтеграції є зона вільної торгівлі та митний союз.

Угода про вільну торгівлю ґрунтується на міждержавній угоді між країнами-учасницями. Кожен член зони вільної торгівлі (ЗВТ) залишає за собою право на ведення самостійної економічної політики. Сфери співробітництва визначаються угодою про ЗВТ. Для координації діяльності і розгляду розбіжностей у ході вирішення питань технічного характеру, як правило, створюється Секретаріат ЗВТ. Можливе також створення окремого органу (Ради) з наданням йому права прийняття обов´язкових рішень, що стосуються питань технічного характеру. Єдиний митний тариф не встановлюється. Кожний член визначає митний збір відповідно до економічних потреб третьої сторони. Необхідною умовою є використання країнами — учасницями ЗВТ єдиної номенклатури опису і кодування товарів.

Митний союз (МС) має єдиний митний кордон. Митниці зберігаються, але діють тільки на зовнішніх кордонах союзу. На території МС діють єдині митні закони і правила щодо ввезення усіх видів товарів у будь-яку з країн-учасниць. В рамках Митного союзу провадиться єдина торгова політика, яка формується усіма країнами-учасницями. Для розробки законів ведення торгівлі усередині союзу та з третіми країнами створюється наддержавний орган. Між країнами — учасницями МС є вільний доступ до товарів, зроблених у цих країнах, здійснюється вільне просування товарів з однієї країни в іншу, немає митних зборів з товарів. Товари, імпортовані з третіх країн на територію МС будь-якою з країн-учасниць, проходять митний контроль у першій країні, куди вони потрапляють. Як правило, країнами-учасницями встановлюється єдиний митний тариф.|
:
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Міжнародні економічні відносини
Міжнародна економіка