Безкоштовна бібліотека підручниківДидактика

§ 10. Правила навчання за А. Дістервегом


Правила навчання, які стосуються учня

1. Навчай природовідповідно!

2.  Керуйся при навчанні природними ступенями розвитку підрос­таючої людини!

3.  Починай навчання, виходячи з рівня розвитку учня і продовжуй його послідовно, безперервно, без пропусків і фундаментально!

4.  Не вчи тому, що для учня, поки він цього не вчить, ще не по­трібно, і не вчи тому, що для учня потім не буде більш потрібно!

5.  Навчай наочно!

6.  Переходь від близького до далекого, від простого до складного, від більш легкого до більш важкого, від відомого до невідомого!

7.  Проводь навчання не науковим, а елементарним способом!

8.  Став завжди за мету формальну або одночасно формальну і матеріальну; збуджуй розум учня за допомогою одного й того самого пред­ мета, за можливості різнобічно, а саме: пов´язуй знання з умінням і за­ставляй його виконувати вправи до тих пір, поки вивчене не стане здо­бутком підсвідомого ходу його думок.

9.  Ніколи не вчи тому, що учень ще не може засвоїти!

10.Виявляй турботу про те, щоб учень не забував того, що вивчив!

11.Не муштрувати., не виховувати й освічувати, а закласти загальні основи людської, громадянської та національної освіти!

12.Привчай учня працювати, застав його не тільки полюбити ро­боту, а й настільки з нею поріднитися, щоб вона стала його другою на­турою!

13.Враховуй індивідуальність своїх учнів!

Правила навчання, що стосуються навчального матеріалу

1.  Розподіляй матеріал кожного навчального предмета згідно з рівнем і законами розвитку учня!

2.  Затримуйся головним чином на вивченні основ!

3.  Під час обґрунтування похідних положень повертайся частіше до початкових основних понять і виводь перші з останніх!

4.  Розподіляй кожен матеріал на відомі ступені і невеликі закінчені частини!

5.  Вказуй на кожному ступені окремі частини наступного матеріа­лу і, не допускаючи істотних перерв, наводь із нього окремі дані, щоб розбудити зацікавленість учня, не задовольняючи її, однак, повною мірою!

6. Розподіляй і розміщуй матеріал таким чином, щоб (де це тільки можливо) на наступному ступені підчас вивчення нового знову повто­рювалося попереднє!

7.  Пов´язуй родові за змістом предмети!

8.  Переходь від предмета до його позначення, а не навпаки!

9.  Враховуй при виборі методу навчання природу предмета!

10.Розподіляй навчальний матеріал не на основі надуманих понять,
загальних схем, а завжди розглядай його всесторонньо!

11.Виводь наступні положення не через загальні дії, а розвивай їх
із природи предмета!

12.Зміст навчання повинен відповідати рівню сучасної науки!

Правила навчання відповідно до зовнішніх умов, часу, місця, положен­ня тощо

1. Проходь зі своїми учнями предмети послідовно, а не одночасно!

2.  Зважай на майбутнє становище твого вихованця!

3.  Навчай культуровідповідно!

Правила навчання, які стосуються вчителя

1.  Намагайся зробити навчання захоплюючим, цікавим!

2.  Навчай енергійно!

3.  Змушуй учня правильно усно викладати навчальний матеріал!
Стеж за хорошою вимовою, чітким наголосом, ясним викладом і логі­чною побудовою мови!

4.  Ніколи не зупиняйся!

5.  Знаходь задоволення у розвитку або русі як власному, так і своїх учнів.          |
:
Історія педагогіки: курс лекцій
Робоча книга вихователя групи продовженого дня
Педагогіка вищої школи
Дидактика