Безкоштовна бібліотека підручниківЗовнішньоекономічна діяльність підприємства

6.5.1. Критерії вибору способу виходу на зовнішні ринки


Після вибору найбільш адекватного конкурентним перевагам та потенціалу підприємства зарубіжного ринку логічно постає питання про форми присутності на цьому ринку, а отже, і спосіб виходу на нього. Проблема вибору способу виходу підприємства на зарубіжний ринок виникає при виробленні міжнародної маркетингової стратегії підприємства або при виникненні можливості (або необхідності) розвитку діяльності на якомусь зарубіжному ринку. Перше рішення є стратегічним, а друге — тактичним. В обох випадках на остаточне рішення про спосіб виходу на зовнішній ринок впливає сукупність внутрішніх та зовнішніх (щодо підприємства) умов:
1. Умови ринку — відкритий чи закритий, з передовою чи відсталою торговельною структурою, такий, що функціонує в умовах лібералізованої чи децентралізованої економіки.
2. Умови, пов´язані з товаром — фірмова продукція чи товар пересічної якості, з технічним обслуговуванням чи без нього, легко чи важко експортується.
3. Умови, пов´язані з діяльністю підприємства — обмежені чи розширені цілі, наявність досвіду дій в умовах міжнародного ринку чи його відсутність, добре розвинений чи недостатньо розвинений ресурсний потенціал (фінанси, кадровий склад, виробничі потужності тощо).
Вибір способу виходу на зовнішні ринки залежить від мети підприємства, масштабів діяльності, характеру товару й намірів контролювати продаж. Враховується також потенційний обсяг продажу, витрати й інвестиції на організацію руху товарів, наявність підготовленого персоналу (продавців) та інші умови. В загальному вигляді вибір способу виходу на зовнішні ринки може здійснюватися за такими критеріями:
— форма руху капіталу;
— рівень витрат, пов´язаних із виходом на закордонний ринок;
— ступінь привабливості інвестування;
— контроль ринку;
— рівень ризику;
— можливість виходу з ринку.
Основні способи виходу на зовнішні ринки такі:
1. Експорт.
1.1. Непрямий експорт.
1.2. Прямий експорт.
2. Спільна підприємницька діяльність.
2.1. Ліцензування.
2.2. Виробництво за контрактом.
2.3. Управління за контрактом.
2.4. Підприємства спільного володіння.
3. Пряме інвестування.|
:
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Міжнародні економічні відносини
Міжнародна економіка