Безкоштовна бібліотека підручниківЗовнішньоекономічна діяльність підприємства

3.6. Особливості діяльності магазинів безмитної торгівлі


Магазин безмитної торгівлі, як зазначалось вище, це — митний режим, відповідно до якого товари, не призначені для споживання на митній території України, перебувають та реалізуються під митним контролем у пунктах пропуску на митному кордоні України, відкритих для міжнародного сполучення, інших зонах митного контролю, визначених митними органами України, без справляння мита, податків, установлених на експорт та імпорт таких товарів, та без застосування заходів нетарифного регулювання.
Порядок відкриття і ліквідації магазинів безмитної торгівлі та правила продажу товарів магазинами безмитної торгівлі затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 № 1089.
Відповідно до зазначеного Порядку магазин безмитної торгівлі відкривається на підставі дозволу, який суб´єктові підприємницької діяльності — власникові чи орендареві призначеного для магазину приміщення або суб´єктові, що має намір спорудити відповідне приміщення у пункті пропуску на митному кордоні України, в інших зонах митного контролю, визначених митними органами.
Суб´єкт підприємницької діяльності подає митному органу та органу охорони державного кордону, в зоні діяльності яких планується відкрити магазин безмитної торгівлі, заяву про надання дозволу на відкриття магазину за формою, встановленою спільним наказом Держмитслужби та Держкомкордону. До заяви додаються такі документи:
— копії свідоцтва про державну реєстрацію суб´єкта підприємницької діяльності та установчих документів;
— довідка банку (банків) про розрахунковий та валютний рахунок заявника;
— план пункту пропуску через митний кордон України з позначенням місця, де планується відкрити магазин безмитної торгівлі;
— попередню письмову згоду власника приміщення, розташованого в зоні митного контролю, на укладення договору оренди (у разі, якщо передбачається оренда приміщення);
— план приміщення магазину безмитної торгівлі.
У разі прийняття попереднього рішення про можливість відкриття магазину безмитної торгівлі заявник подає митному органу, в зоні діяльності якого планується відкрити магазин, документи, що підтверджують:
— право власності на приміщення або на користування ним;
— згоду начальника органу охорони державного кордону на відкриття магазину безмитної торгівлі;
— наявність дозволу відповідного органу в разі спорудження магазину;
— відсутність заборгованості з податків, зборів (обов´язкових платежів) до державного та місцевих бюджетів.
Якщо документи відповідають вимогам митного режиму та перетинання державного кордону, видається дозвіл на відкриття магазину безмитної торгівлі строком на три роки. У видачі дозволу може бути відмовлено у разі:
— невідповідності приміщення вимогам Митного кодексу України;
— відсутності необхідних документів або коли у документах містяться неправдиві відомості;
— якщо розташування такого магазину в пункті пропуску через державний кордон ускладнюватиме забезпечення режиму, встановленого законодавством у цих пунктах.
Дозвіл не може передаватися іншому суб´єкту підприємницької діяльності. Для продовження строку дії дозволу власником (керівником) магазину безмитної торгівлі подається заява митному органу та органу охорони державного кордону, в зоні діяльності яких відкрито магазин безмитної торгівлі.
Дозвіл може бути анульований або дія його призупинена на строк до трьох місяців у разі:
— прийняття власником (керівником) магазину рішень, які призвели до порушень вимог нормативно-правових актів;
— порушення митних правил або податкового законодавства;
— порушення встановленого режиму в пункті пропуску через державний кордон;
— порушення правил продажу товарів магазинами безмитної торгівлі.
Дозвіл анулюється в разі:
— невиконання вимог, зазначених у рішенні про зупинення дії дозволу;
— порушення умов, зазначених у Митному кодексі України, якщо раніше вже застосовувалося зупинення дії дозволу;
— зміни митного режиму в пункті пропуску через митний кордон.
Магазин безмитної торгівлі може бути ліквідовано у разі:
— прийняття рішення власником (керівником) магазину;
— прийняття рішення про зміну місця розташування пункту пропуску через митний кордон;
— прийняття спільного рішення Держмитслужби та Держ-комкордону про анулювання дозволу.
Робота магазину безмитної торгівлі організовується таким чином, щоб забезпечити надходження, зберігання та продаж товарів відповідно до вимог Митного кодексу України, законодавства з питань оподаткування і митного оформлення, інших нормативно-правових актів. Магазин безмитної торгівлі здійснює реалізацію товарів за готівку в національній або іноземній валюті, кредитними картками та чеками фізичним особам, а також у безготівковій формі — юридичним особам, які обслуговують пасажирів міжнародних рейсів після проходження ними паспортного та митного контролю.
Магазини безмитної торгівлі мають право реалізовувати в установленому порядку продовольчі та непродовольчі товари всіх видів вітчизняного та іноземного виробництва та проводити підготовку товарів до продажу, їх пакування, демонстрацію, перепакування.
Магазинами безмитної торгівлі реалізуються товари у пунктах пропуску на митному кордоні України або на транспортних засобах, що виконують міжнародні рейси, фізичним особам, які від´їжджають за кордон, за умови пред´явлення ними документа, який посвідчує особу, з відміткою про проходження митного контролю або належного їм проїзного документа на транспортний засіб, який прямує за межі України. Факт продажу товару підтверджується касовим або товарним чеком з послідовною нумерацією (у двох примірниках), у якому мають зазначатися номер рейсу або реквізити документа, який посвідчує особу, з відміткою про проходження митного контролю, ідентифікаційний код товару і його вартість. Оригінал чека видається пасажирові, який придбав товар, а копія зберігається у магазині безмитної торгівлі протягом не менш як трьох років.
Власник (керівник) магазину безмитної торгівлі завчасно інформує відповідну посадову особу митного органу про запланований час надходження товарів. У разі, якщо між переліком товарів у документах, що подаються митному органу для декларування, і кількістю товарів, що фактично надійшли на склад магазину безмитної торгівлі, виявлено розбіжність, власник (керівник) магазину безмитної торгівлі:
— разом з відповідною посадовою особою митного органу проводить опис товарів, яких не вистачає або кількість яких виявилася більшою, ніж зазначено у документах;
— складає відповідний акт (у трьох примірниках), який підписується власником (керівником) магазину та посадовою особою митного органу;
— виконує інші дії, передбачені митним законодавством.
Товари, що реалізуються магазином безмитної торгівлі, повинні мати відповідне маркування, яке дає змогу їх легко ідентифікувати. Вид і метод маркування товарів затверджується керівником митного органу, в зоні діяльності якого відкрито магазин. Посадові особи митного органу під час виконання службових обов´язків мають право доступу до приміщень магазину безмитної торгівлі у будь-який час.
На складі магазину безмитної торгівлі дозволяється здійснювати розпакування, пакування, перепакування та здійснювані операції, пов´язані із забезпеченням зберігання товарів і підготовкою їх до продажу. Товари мають зберігатися на складі магазину безмитної торгівлі таким чином, щоб посадова особа митного органу могла провести їх перевірку.
Продаж товарів із допоміжних приміщень та зі складу, за зразками, попереднім замовленням та в розстрочку, а також використання приміщень магазину безмитної торгівлі для зберігання та реалізації товарів, що не пройшли митного оформлення, не дозволяється. Усі надходження товарів зі складу до торговельного залу магазину безмитної торгівлі реєструються за формою, погодженою з митним органом.
Приміщення магазину безмитної торгівлі має відповідати вимогам Митного кодексу України та іншим нормативно-правовим актам щодо регулювання питання роздрібної торгівлі, а також бути обладнаним засобами, які дають змогу забезпечити:
— накладення митного забезпечення на всі місця доступу до приміщення магазину:
— неможливість надходження або продаж товарів поза митним контролем;
— надійне функціонування охоронної та пожежної сигналізації;
— телефонний зв´язок посадової особи митного органу, яка здійснює митний контроль у магазині.
У неробочий час магазину безмитної торгівлі товари зберігаються в приміщенні магазину з обов´язковим накладенням митного забезпечення на двері та інші місця доступу. При цьому наявність пломб, печаток та інших видів забезпечення з реквізитами власника у місцях доступу до магазину є обов´язковою разом із забезпеченнями митного органу.
Магазин безмитної торгівлі відчиняється та зачиняється у присутності посадової особи митного органу. Власник (керівник) магазину безмитної торгівлі забезпечує належні умови для роботи посадової особи митного органу, персоналу магазину, а також вживає заходів для дотримання вимог, установлених законодавством про безпеку праці.
Власник (керівник) магазину безмитної торгівлі зобов´язаний щомісяця проводити декларування товарів, реалізованих у магазині, шляхом заповнення митної декларації. Порядок заповнення митної декларації, декларування зазначених товарів та їх митного оформлення встановлюються Держмитслужбою.
У магазинах безмитної торгівлі мають розміщуватися на видному місці оголошення (рекламні листки) про те, що:
— продаж товарів здійснюється лише за умови подання громадянами відповідних документів;
— заборонено продаж алкогольних напоїв пасажирам віком до 21 року та тютюнових виробів віком до 18 років;
— касові чеки на товари мають обов´язково зберігатися разом з проїзним документом до відправлення транспортного засобу в рейс або до виїзду з пункту пропуску через митний кордон України.
Власником (керівником) магазину безмитної торгівлі один раз на квартал проводиться інвентаризація. Митний орган у разі потреби має право проводити інвентаризацію товарів у приміщенні магазину в будь-який час його роботи.|
:
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Міжнародні економічні відносини
Міжнародна економіка