Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія економічної теорії

11.2.1. Карл Менгер


Карл Менгер народився 1840 р. в Галичині, яка тоді перебувала в складі Австрійської імперії. Він вивчав право у Відні й Празі, а докторат отримав у Кракові. На початку діяльності К. Менгер працював у сфері фінансів, потім вступив на цивільну службу до прес-офісу прем´єр-міністра. Це був один з найпродуктивніших наукових періодів у його житті. Пізніше він казав Фрідріхові Візеру, що у лекціях про ринкові спади і піднесення він був вражений невідповідністю між теорією цін, якої його навчали, і поясненнями, які він чув від людей, що займалися нею на практиці.

Він вирішив провести реорганізацію теорії цін, щоб усунути це явище. Результатом була "Grundsatze der Volkswirtschalt-slehre" ("Основи політичної економії"), опубліковані 1871 р. На титульній сторінці ця праця позначена як частина перша, але наступні частини планованої тріади так і не з´явилися.

Перше сприйняття книги не було схвальним, а тому Менгер з великими труднощами отримав дозвіл читати лекції. Згодом, однак, його репутація зросла. Він був призначений надзвичайним професором у Відень (факультет права) у 1873 p., а в 1876 р. - радником коронованого принца Рудольфа (який пізніше помер в Мейєрлінгу), якого він супроводжував у численних подорожах по Європі. У 1879 p. K. Менгер отримав кафедру політекономії у Відні. Відтоді й надалі він жив спокійним життям науковця.

У період 1875-1884 pp. більшість свого часу К. Менгер присвятив створенню Methodenstreit з Густавом Шмоллером. У наступні роки він був причетний до вирішення проблем грошей як теоретик і практик. К. Менгер став провідним австрійським знавцем щодо питань валюти. Його також призначили до Австрійської Верховної палати. У 1892 р. він припинив публікуватися, працював над розширенням другого видання "Основ", навіть віддав кафедру 1903 року, щоб мати більше часу для своєї роботи. Однак він не зміг довести цю справу до логічного завершення. К. Менгер помер у 1921 p., залишивши величезну бібліотеку.

Славу Менгерові принесли "Основи політичної економії", метою яких, як наголошував автор у передмові, була загальна теорія цінності, що пояснювала б усі ціни, включаючи прибутки, заробітну плату, ренту, за одним і тим самим принципом. Економічна діяльність інтерпретується як розподіл незначних засобів до заданих параметрів. Курно, Госсен і Джевонс переклали цю теорію на математику у формі примусової оптимізації. К. Менгер, маючи нематематичний спосіб мислення, намагався збудувати запальну теорію економічних рішень, прагнув розвинути те, що називав випадковим аналізом. Він започаткував характерну особливість Віденської школи, яка сприяла її ранньому занепаду. Якщо взяти обмежену кількість одиниць деякого блага, то воно може бути використано з різною метою і розподілено так, що кожна задоволена потреба є більш важлива (одиниця за одиницю), ніж кожна потреба, що залишається незадоволеною. Цінність цього блага відповідає зниженню у задоволенні, що індивід отримує, якщо одна із одиниць пропадає. Тому К. Менгер визначив цінність такою, що стала відома як принцип втрати. Це має очевидне загальне призначення.

Для кожного блага цінність визначена таким чином, що вона буде знижуватись із збільшенням одиниць блага. Хоча суть першого закону Госсена чітко простежується, Менгер не вважав необхідним винайти термін для концепції граничної корисності. Він також не зробив аналітичного кроку від неподільних одиниць до мізерних варіацій. К. Менгер уявляв своїх індивідів у "реалістичному" оточенні, які приймають лише одне рішення і кожний є між скупченням альтернатив у середовищі, повному непевності та постійних змін. Очевидним є факт, що він був близьким до історичної школи.

Принципи цінності звернені до споживчих благ, які Менгер називав благами першої необхідності. Насправді цінність благ підвищеного попиту є не що інше, як відображення цінності благ першої необхідності, в які вони мають тенденцію трансформуватися. Якщо споживче благо виготовляється з великої кількості доповнювальних благ, воно визначає свою цінність, виходячи з загальної кількості. Це спонукало Візера до відомої проблеми від´ємності, як ця збірна цінність має бути розподілена між благами індивідуального виробника. З огляду цього К. Менгер особисто не був зацікавлений в теорії від´ємності. Він хотів визначити цінність усіх факторів одразу, незалежно від їх власності. Цінність одного фактора дорівнює цінності продукту, втрата якого спричинить до його невироблення, в той час як інші фактори будуть оптимально розподілені. Варіативність пропорції фактора, котру Менгер явно розрізняв, означала теорію граничної продуктивності цінності фактора. Це було найважливішим внеском Менгера, хоча він не пішов далі Генріха Тюнена.

Трансформація товарів широкого вжитку в товари першої необхідності потребує часу. Товари першої необхідності можуть бути продані безпосередньо, тому мають трохи вищу цінність, ніж товари широкого вжитку, з яких вони складені. Це означає концепцію переваги часу. З іншого боку, продовження ланцюга проміжних продуктів переважно, хоч не автоматично, пропонує можливості для підвищення виробітку. Накопичення проміжних продуктів є тим, що Менгер, як і Джевонс, називають капіталом. Саме вміст капіталу робить вкладення продуктивнішими. Розуміючи це, Бем-Баверк чудово удосконалив цю дослідницьку програму для себе.

Очевидною слабкістю у теорії цінності Менгера, як слушно зазначив Стіглер, є її неспроможність пояснити, як індивід розподіляє свої ресурси, щоб максимально задовольнити себе. Принцип, виражений другим законом Госсена, найкраще відпрацьований. Аналітично Менгер був усе ще пре-Госсеном.

Від цінності Менгер переходить до обміну. Однак, відверто кажучи, у цьому аспекті його аналіз також не такий повний, як аналізи Госсена і Джевонса. Він подає цифровий приклад, у якому обмін при попередній ціні лише зменшує можливості для взаємовигідного обміну. Він ніяк не наважується показати, як ця ціна визначається і як обмін виникає від початкових обмінних відносин. Теорія цін Менгера обмежена. Як і Курно, він починає з монополії, але не відходить далі тривіального розуміння, яке часом є помилковим. Хоч це звучить неймовірно, але Менгер так і не розвинув теорії цін у повному конкурентному ринку, так само він не дослідив впливу коштів на пропозицію і, отже, на ціну. Ще неймовірнішим у теорії Менгера є відсутність концепції рівноваги між попитом і пропозицією. Він описує той період, коли ринок перебуває на стадії швидкого руху, його місткість обумовлена продукцією, що випущена і залишається лише визначити ціну. В той час як короткотерміновий "шуканий" ринок А. Маршалла був йому знайомий, він не приділив жодної уваги іншим наступним напрямам. Це зумовлено тим фактором, що економічний досвід Менгера був обмежений фінансовими і товарними ринками. Менгер присвятив свої "Основи" Вільямові Рошеру і завершив свою передмову повним поваги привітальним зверненням, маючи надію внести значний внесок у обговорення "цінності". Його сподівання не справдилися. Німецька економічна думка, в якій на той час домінувала історична школа, яку очолював Густав Шмоллер, була не придатною для економічної теорії. З цього розчарування і виникла друга книга Менгера "Untersuchungen uber die Methode der Sozialwissenschaften und der politischen Okonomie insbesondere" ("Дослідження методу суспільних наук, зокрема, політекономії"), яка була опублікована 1883 року. Саме вона спонукала Шмоллера переглянути свої вчення.

Менгер у відповідь виступив з полемічною критикою у публікації "Історичні помилки в німецькій економіці" (1884 p.). Це була кульмінація нищівних дискусій.

Однак суперечка точилася не навколо граничної корисності. Шмоллер не вагався використовувати концепцію у своїй "Grun-driss der allgemeinen Volkswirtschaftslehre", віддаючи належне Менгерові. Суперечка не велась навколо законності історичної та імперичної роботи в економіці, бо ж Менгер сам був досвідченим істориком, і друге видання "Основ" було переповнене фактичним матеріалом.

Видання було пронизане логікою і стратегією наукового дослідження. Обидва опоненти згодилися, що його метою були наукові закони. Питання полягає в тому, як вони були розкриті. Однак жоден з опонентів не був добре обізнаний з логікою. Ось чому обговорення не пролило багато світла. Шмоллер дотримувався думки, що економічні закони мають бути очищені від маси фактів, які постійно акумулювалися. Він визнавав, що на той час теоретична робота була передчасною. Ця позиція була явно не захищена. Менгерове пояснення, що теорія повинна йти пліч-о-пліч з акумуляцією фактів, викликає симпатію, але відношення між теорією і спостереженням не було сприйняте правильно. Свідченням тому є книги Джевонса з логіки.

Реальну історичну значущість Methodenstreit слід визначати не на рівні епістомології, а на рівні наукової політики держави. Шмоллер заявив, як зазначає Фрідріх фон Гайєк у вступі до Менгерових праць, що "ці члени абстрактної школи не придатні, щоб зайняти викладацькі посади в Німецькому університеті", тому послідовники австрійської школи не мали майбутнього у Німеччині. Німецька економіка була відрізана від міжнародного розвитку економічної науки, поки не знайшла свій шлях повернення до основного русла після Другої світової війни.

Історики економічної науки переважно підносять Менгера на високу позицію. І справді, маючи фундаментальну сутність, його ідеї про цінність, обмін і капітал були багато в чому такими, як і ідеї Госсена чи Джевонса. Паралель з Джевонсом особливо вражаюча. Ці ідеї, хоча не визначені Госсеном, були предметно оригінальні й дали нове підґрунтя. Однак з огляду теоретичного аналізу Менгер був далеко нижчий від середнього рівня Госсена і Джевонса, і ще більше від Вальраса. Його основна проблема полягала в тому, що він не використовував жодних математичних чи графічних засобів. Його основою був закон і узаконення мислення як якісного, а не кількісного. Правильно те, що до Адама Сміта, у період схоластики і камералістів, економічні вчення часто оцінювали із законом, але у XIX ст. юридичні факультети не були родючим ґрунтом для економічного дослідження.

Тому коли економічна теорія навчилася використовувати математичні засоби, Менгер був осторонь. Він не зробив жодного кроку від безперервної потреби у нероздільних товарах до кривої тривалого попиту, що хоча є ідеалізацією, але й дуже плідним розв´язанням інших проблем. У той час як Менгер був новим віянням у теоретичній пустелі німецькомовної економіки свого часу, у міжнародному значенні його внесок був застарілий ще до того, як був зроблений.

Це і може бути причиною, чому Менгерова оригінальна праця не пішла далі першого тому "Основ". Він був надто захоплений своїм Methodenstreit, але якщо би він справді запалився бажанням написати томи 2, 3, 4, то не дозволив би собі так захопитися.

Менгерові ідеї мали зміст, а його інтуїція була блискучою. Однак його аналітичний "двигун" не відповідав завданню, а він був надто чесним ученим, щоб втекти до наукової другорядності.

Здається, що лише Бем-Баверк розвинув вчення Менгера, ставши одним із трьох засновників суб´єктивізму. Справді, Джевонс (помер у 1882 р.) ніколи не знав про існування Менгера, а Вальрас дізнався про нього лише у 1883 р. Незважаючи на це, Менгерові "Основи політичної економії" були впливовими, а їх автор мав високу міжнародну репутацію. У час, коли Джевонс і Вальрас не мали доступу до більшості економістів і Маршаллові "Принципи" не були опублікованими, Менгер був носієм світла "нової економіки". Ось чому Кнут Віксель стверджував, що з часів Рікардових "Принципів" не було книги, яка мала би такий великий вплив на розвиток економіки, як Менгерові "Grundsatze". Хоча економічна будівля, така якою вона є сьогодні, мабуть, не має жодного блоку, створеного Менгером, але він був одним із її провідних архітекторів.|
:
Історія економічних учень
Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика
Історія економічних учень
Економічна історія
Історія економічної теорії
Історія економічних учень
Державне регулювання економіки
Економічна історія