Безкоштовна бібліотека підручниківІнвестознавство

11.4. Економічна ефективність інструментів фондового ринку


Спрямованість інвестиційної діяльності багатьох українських інвесторів останнім часом усе більше орієнтується на фондовий ринок. Різні інструменти фондового ринку складають зараз приблизно 90% у загальному обсязі фінансових інвестицій вітчизняних компаній і фірм.

Україна зацікавлена в залученні насамперед прямих реальних інвестицій, але як деяка частина інвестиційних ресурсів можуть бути використані інструменти фондового ринку, що мають високий рівень ліквідності: акції, облігації, ощадні сертифікати, інвестиційні сертифікати. Що стосується таких цінних паперів як ф´ючерси, опціони й інші, то вони служать спекулятивним, а не інвестиційним цілям і їхнє використання у фінансовому забезпеченні інвестиційних проектів вважається недоцільним.

Оцінка інвестиційних якостей інструментів фондового ринку здійснюється згідно з наступними показниками:

Прибутковість до погашення - один з основних показників для оцінки привабливості цінних паперів. Розрахунок його складається в численні суми доходу, що приходиться на загальну суму вкладених коштів. Це дозволяє оцінити ефективність інвестицій і порівняти різні папери між собою. Прибутковість до погашення розраховується як відношення доходу, одержаного по цінних паперах, до суми, витраченої на їх придбання:

R = (Pr-Pb)/Pb,               (11.11)

де R - прибутковість до погашення; Рr - price of retern - ціна погашення цінних паперів; Рb - price of buyning - ціна придбання цінних паперів.

Ліквідність. Кожен цінний папір має визначену ціну в кожен момент часу, тобто поточну вартість. Ця вартість залежить від багатьох параметрів, але практично завжди вона опосередковано відбиває ситуацію, яка склалася у емітента. У такій ситуації у зв´язку з поняттям вартості і поточної ціни паперів виникло поняття ліквідності. Ліквідність характеризує рівень втрат при реалізації цінних паперів негайно, без втрат для інвестора. Тому ліквідність може бути розрахована як відношення ціни попиту і ціни пропозиції, причому чим менше ця різниця, тим вища ліквідність цінних паперів і навпаки.

Ліквідність може бути розрахована за формулою:

ЛЦBdof                  (11.12)

де ЛЦB - ліквідність цінних паперів; Pd - demand price - поточна ціна попиту; Pof - offer price - поточна ціна пропозиції.

Динаміка курсової вартості. Кожен з цінних паперів має визначену курсову вартість на біржовому чи позабіржовому ринку. Курсова вартість відбиває реальну вартість цінних паперів, тому вона може відрізнятися від номінальної в багато разів. Динаміка курсової вартості показує, як міняються переваги учасників ринку цінних паперів стосовно конкретних цінних паперів.

Якщо курсова вартість коливається разом з коливаннями фондових індексів, то цінні папери мають середню надійність, у випадку тенденцій до зниження курсової вартості цінні папери втрачають свою привабливість як інструменти фондового ринку. У випадку, коли курсова вартість паперів росте, можна зробити висновок про її інвестиційну привабливість.

Дивідендна ставка використовується для оцінки привабливості акцій на фінансовому ринку. Вона дозволяє судити про економічну ефективність та обсяги одержуваного фірмою-емітентом прибутку.

Привілейовані акції, як і борг, вимагають фіксованих періодичних виплат на їх обслуговування, які здійснюються компанією, що їх випустила. Зазвичай їх випуск є менш ризикованим, оскільки якщо планові дивідендні виплати не здійснено, вони акумулюються на майбутнє. У разі заборгованості по позичці, невиплата відсотків, скоріш за все, виллється у процедуру банкрутства, що оцінюється кредитором. Проте сума, що підлягає оподаткуванню, не зменшується на суму відсотків, нарахованих по привілейованих акціях. Таким чином, така форма фінансування часто розглядається як дорожча форма фінансування порівняно з позичковою формою. Розрахунок вартості привілейованих акцій є подібним до розрахунку ціни вартості позички, за винятком того, що сума, яка підлягає оподаткуванню, не зменшується на суму виплачених дивідендів.

Формула розрахунку вартості привілейованого капіталу має наступний вигляд:

    f11.13          (11.13)

де Кр - вартість привілейованого капіталу; d - періодичний дивідендний платіж; Р - поточна ціна привілейованого капіталу; Е - витрати на емісію.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит