Безкоштовна бібліотека підручниківІнвестознавство

11.1. Інвестиційні ризики та форми їх страхування


Здійснення підприємництва в будь-якій формі пов´язане з ризиком. Ризик характеризується як небезпека потенційної ймовірної втрати ресурсів або недоодержання доходів порівняно з прогнозованим варіантом. В інвестиційній діяльності питання ризику стоїть дуже гостро. Це спричинюється, по-перше, значною тривалістю інвестиційного циклу від моменту вкладення коштів до часу їх повернення. Зрозуміло, що на далеку перспективу важко спрогнозувати результати, бо на них можуть впливати різні сторонні економічні, політичні, соціальні, екологічні та інші фактори. По-друге, інвестування пов´язане з вкладанням великих коштів, матеріальних ресурсів, неефективне використання яких може негативно позначитись на фінансовому стані інвестора. По-третє, часто інвестування здійснюється через третіх осіб (фінансових посередників), тому інвестор, як правило, не має реальної можливості контролювати використання вкладених коштів, оперативно втручатись у виробничий процес тощо.

З огляду на викладене у процесі складання інвестиційного бізнес-плану дуже важливо правильно оцінити і проаналізувати можливі ризики, виявити напрями їх уникнення та страхування.

Оцінити ризики в бізнес-плані можна за допомогою визначення факторів, наведених у табл. 11.1.

Визначаючи вид ризику, потрібно оцінити його рівень і вплив на загальні результати. Безризикові інвестиції в нашій державі знайти важко, тому що на рівень ризику впливають не тільки економічні, а й політичні, соціальні, екологічні та інші фактори.

Інвестиціями з допустимим рівнем ризику прийнято називати такі вкладення, коли існує ймовірність втратити весь чистий прибуток за цим інвестиційним проектом.

Таблиця 11.1. Види ризиків і форми їх страхування 

Вид ризику

Рівень ризику

Форма страхування ризику

Затримка початку реалізації інвестиційного проекту (відсутність ліцензії, проектно-кошторисної документації, земельної ділянки тощо)

Безризикові інвестиції

Розробка ефективних профілактичних заходів з метою попередження ризиків

Несвоєчасне завершення будівництва (зазначити причини)

Припустимий

Створення страхових (резервних) фондів для покриття збитків

Значне перевищення вартості порівняно з проектно-кошторисною документацією

Критичний

Чітке визначення обов´язків і відповідальності всіх учасників інвестиційного проекту, розподіл між ними збитків

Ризик невиходу у встановлені строки на проектну потужність

Катастрофічний

Отримання певних гарантій від органів влади

Ризик втрати ринку збуту (зниження попиту, високий рівень конкуренції)

 

Зовнішнє страхування окремих ризиків у страхових компаніях

Зниження запланованого рівня чистого прибутку (підвищення рівня затрат, зниження рівня цін, зміни податкового законодавства)

 

 

Критерієм критичного рівня ризику є можливість втрати не тільки прибутку, а й усієї виручки. Це означає, що не можна брати до виконання інвестиційний проект, якщо в одному з 10 випадків може бути втрачений прибуток, в одному зі 100 - валовий дохід, а в одному з 1000 - все вкладене майно.

Залежно від рівня ризику потрібно передбачити заходи щодо його страхування (див. табл. 11.1). Складаючи інвестиційний бізнес-план, часто передбачають так звану премію за ризик. Це своєрідний додатковий прибуток, якого вимагає інвестор за свій ризик. Розміри цього прибутку повинні збільшуватись пропорційно зростанню ризиків за тим чи іншим інвестиційним проектом.

Загальний прибуток (дохід) за інвестиційним проектом з урахуванням рівня його систематичного ризику можна розрахувати за формулою:

           f11.1     (11.1)

де Дб - рівень прибутку за безризиковими інвестиціями;

Дс - середній рівень прибутку на інвестиційному ринку;

β - бета-коефіцієнт, який характеризує рівень систематичного ризику за цим інвестиційним проектом.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит