Безкоштовна бібліотека підручниківІнвестознавство

9.7. Припинення інвестиційного проекту


У цьому розділі мають бути передбачені шляхи виходу з програми на окремих стадіях реалізації інвестиційного проекту в разі настання несприятливих умов.

Можливості оперативного припинення інвестиційного проекту з найменшими втратами визначаються оцінюванням ступеня його ліквідності. Під ліквідністю інвестицій розуміють їх потенційну здатність у короткий час і без істотних фінансових втрат трансформуватись у кошти. Ліквідність аналізують шляхом порівняння окремих активів різного ступеня ліквідності та суми інвестицій. Швидколіквідними й менш ризиковими вважаються проекти, де переважають активи, виражені в коштах, короткострокових фінансових вкладеннях, товарно-матеріальних запасах. Слаболіквідними є незавершені капітальні вкладення, основні засоби, особливо їх пасивна частина (будівлі, споруди).

Ступінь ліквідності визначається не тільки за часом реалізації об´єкта інвестування на ринку, а й за розміром фінансових витрат і збитків, пов´язаних із закриттям інвестиційного проекту та поверненням коштів. Фінансові збитки у зв´язку з продажем об´єкта інвестування вважаються низькими, якщо їх рівень не перевищує 5% обсягу інвестицій; середніми, якщо цей показник становить 6-10%; високими, якщо внаслідок реалізації об´єкта втрачається понад 10% вартості здійснених інвестицій.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит