Безкоштовна бібліотека підручниківІнвестознавство

8.11. Визначення джерел ресурсів


Джерела надходження ресурсів підтверджуються угодами з основними постачальниками та договорами про наміри. Зведені дані про забезпеченість випуску основними видами сировинних та енергетичних ресурсів можна оформити у вигляді табл. 8.7.

 

Таблиця 8. 7. Забезпеченість випуску продукції основними видами сировинних та енергетичних ресурсів

Основний вид сировини, матеріалів, енергетичних ресурсів

Одиниця вимірювання

Середньорічна потреба

У тому числі

з місцевих ресурсів

з інших регіонів України

імпорт

 

 

 

 

 

 |
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит