Безкоштовна бібліотека підручниківІнвестознавство

8.10. Методи розрахунку ресурсів


Для розрахунку потреб у сировині, матеріалах використовують загальновідомі методики планування. Наприклад, загальну потребу в матеріалах визначають за формулою:

f8.1            (8.1)

де Мп - потреба в матеріалах для виконання виробничої програми;

М - потреба в матеріалах для виконання ремонтних робіт;

Мз - матеріальні запаси;

Мв - матеріали, одержані в результаті власного виробництва.

Потребу в матеріалах на плановий випуск можна визначити кількома методами:

• нормативним:

М = ОВПп × Нм,          (8.2)

де ОВПп - плановий обсяг випуску продукції;

Нм - норма витрат матеріалів на одиницю продукції;

• ресурсним:

  f8.3                 (8.3)

де ОВПпл - виробнича програма випуску;

ПВм - питома вага цього матеріалу у складі продукту, %;

ВГПпл - плановий вихід готової продукції;

 

• за допомогою динамічних коефіцієнтів:

  f8.4         (8.4)

де Вб - фактичні витрати матеріалів у базовому періоді;

Кв - коефіцієнт зміни виробничої програми;

Кзн - індекс зниження норм витрачання матеріалів у плановому періоді.

Аналогічно розраховують потребу в інших ресурсах, у тому числі енергетичних.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит