Безкоштовна бібліотека підручниківІнвестознавство

8.6. Характеристика продукції, робіт, послуг


Потенційний інвестор значною мірою зацікавлений у тому, яку продукцію випускатиме об´єкт інвестування. Тому в бізнес-плані мають бути детально описані відмітні особливості нового продукту, його привабливість для покупців, переваги порівняно з аналогічною продукцією, яка вже є на ринку.

У цьому розділі наводяться загальна технологічна оцінка продукції (робіт, послуг), її функціональні характеристики (у разі потреби вони підтверджуються кресленнями, фотографіями), аналіз конкурентоспроможності й життєвого циклу, ступінь і форми правової захищеності. Структуру цього розділу доцільно будувати за схемою, наведеною на рис. 8.8.

8.8  

Рис. 8.8. Структура характеристики продукції (робіт і послуг) |
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит