Безкоштовна бібліотека підручниківЕкономічна історія

Класифікація країн третього світу


Сучасна класифікація цих країн використовує широкий набір якісних і кількісних характеристик: за рівнем економічного потенціалу, спеціалізації у світовому господарстві, забезпеченості паливно-енергетичними ресурсами, залежності від розвинених капіталістичних країн та ін. На нашу думку, перед­усім слід брати до уваги рівень соціально-економічного розвит­ку, ступінь забезпеченості ресурсами, місце і роль у міжнародно­му поділі праці, показники валового внутрішнього продукту та його частки у загальносвітовому обсязі.

Класифікація ООН виділяє країни — експортери і не експор­тери нафти, держави і території, які спеціалізуються на експорті готової продукції, і три категорії країн залежно від рівня доходу на душу населення. Взявши ці показники за основу, всі країни третього світу можна поділити на три групи.|
:
Історія економічних учень
Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика
Історія економічних учень
Економічна історія
Історія економічної теорії
Історія економічних учень
Державне регулювання економіки
Економічна історія