Безкоштовна бібліотека підручниківІсторія світової і вітчизняної культури

ЛЕКЦІЯ 5. КУЛЬТУРА І ЦИВІЛІЗАЦІЯ СУЧАСНОСТІ


Різноманіття ликів культури XX ст., різноманіття способів відношення людини до Всесвіту і до себе подібних не повинно приховувати сутнісних моментів розвитку світової культури. Мова йде про становлення єдиної загальнолюдської культури, що існує і розвивається через взаємодію і взаємозбагачення її національних форм. В зв´язку з цим необхідно розглянути: основні тенденції розвитку культури XX ст. (наступність і традиції в становленні культури нашого сторіччя, кризу сучасної культури, шляхи виходу з неї, осмислення цього процесу в різних культурологічних концепціях); загальнолюдське і національне в культурі XX ст. (основні причини виникнення загальнолюдської культури, її цінності, діалектика національного і загальнолюдського).


Таким чином, культура XX ст. єдина в своєму різноманітті. До загальнолюдських норм, цінностей, форм сприйняття і оцінки світу людство приходить і результаті розвитку і взаємовпливу національних культур.|
:
Культурологія
Культурологія: теорія та історія культури
Історія світової і вітчизняної культури
Культурологія
Основи наукових досліджень
Культурологія: українська та зарубіжна культура
Основи наукових досліджень