Безкоштовна бібліотека підручниківМуніципальні інвестиції та кредити

10.1. Формування інвестиційної моделі муніципального розвитку


p> Узагальнення досягнень успішних муніципальних моделей економічного та інвестиційного розвитку дає можливість визначити необхідні умови для їх практичної реалізації:

1. Модель має базуватися на довгостроковій стратегії розвитку міста, узгодженої з усією громадою.

2. В основі стратегії мають бути реальні місцеві ресурси, які є дійсними конкурентними перевагами громади.

3. Модель повинна враховувати обмеженість ресурсів та базуватися на професійному аналізі можливості їх застосування.

4. Інвестиційні плани мають бути узгоджені за часом та джерелами фінансування у довгостроковій програмі.

5. Успішна реалізація моделі розвитку залежить від професійності команди ОМС та політичної волі міського голови, дії якого спрямовані на підвищення добробуту усієї громади.

Боротьба за світові інвестиційні ресурси стає все більш жорсткою з огляду на зростання кількості претендентів з числа країн, які ставлять на меті прискорення економічного зростання. Аналіз світових тенденцій щодо здійснення ефективної політики залучення інвестицій, зокрема, іноземних, дозволяє систематизувати інструменти її реалізації та адаптувати до розвитку конкретної території [1, с. 27]:

  1. Реклама у засобах масової інформації, орієнтованих на висвітлення питань фінансового сектору.
  2. Участь в інвестиційних виставках.
  3. Реклама у виданнях, що висвітлюють питання економіки, окремої галузі промисловості, регіону, міста.
  4. Організація поїздок потенційних інвесторів з-за кордону в країну перебування або підприємців з країни перебування — за кордон.
  5. Проведення семінарів з питань інвестиційних можливостей держави, регіону, міста розміщення.
  6. Застосування телемаркетингу або прямої розсилки.
  7. Вивчення компаній — потенційних інвесторів з наступною презентацією їх інвестиційних можливостей.
  8. Надання консультаційної допомоги в питаннях самого процесу здійснення інвестицій у певній державі, регіоні, місті.
  9. Супроводження процесів заповнення інвесторами документації та одержання ними дозволів.
  10. Надання „післяінвестиційних послуг”.

Створення прозорих умов ведення бізнесу — необхідна умова залучення інвестицій в міста та регіони України. В містах України активізуються заходи місцевої влади, спрямовані на формування сприятливих умов співпраці з потенційними інвесторами.

Як залучити інвестиції (загальні правила — п’ять кроків)

Крок перший :прийняття рішення. Одна із причин недостатнього обсягу інвестицій в українську економіку — нерішучість вітчизняних підприємств.

Крок другий:підбір та поширення інформації. Звертання на кшталт “мені потрібні гроші, допоможіть” не розглядаються. Привернути увагу до свого підприємства можливо лише розповівши про виробництво — яку продукцію випускаєте, яким чином збираєтесь розширювати асортимент чи знижувати ціну на продукцію, яке місце на ринку займаєте нині і яке збираєтесь зайняти. Розповідь може бути короткою, але — обов’язково — по суті. Спосіб скоротити пошуки — звернутися до консалтингової фірми.

Крок третій : готуйтесь до зустрічі з потенційним інвестором. Інвестора, незалежно від його статусу, цікавлять дві речі — можливість отримання прибутку і мінімізація можливих ризиків. Не бійтесь розкритися перед інвестором (він — не податкова інспекція). Зате надана в повному обсязі бухгалтерія посилить довіру іноземної компанії чи фонду до вашого підприємства.

Інвестора цікавить не формальне керівництво компанією, а ті, хто стоять за нею.
Іноді про непрозорість підприємства (з точки зору інвестора) може свідчити його багатофункціональність. Тобто, якщо один і той же суб’єкт господарювання займається багатьма видами діяльності — від торгівлі до надання туристичних послуг. Тому більші шанси на отримання інвестицій мають вузькоспеціалізовані підприємства.

Потрібно вміти доводити, що підприємство має певні переваги порівняно з іншими підприємствами-конкурентами.

Крок четвертий: переговори. Найбільш прийнятні умови інвестування вірніше за все вдасться виторгувати, якщо підприємство вже показало певне економічне зростання чи, щонайменше, працює без збитків. Пам’ятайте: сам факт переговорів свідчить про те, що вами зацікавлені. Потрібно зрозуміти, наскільки, і не продешевити.

Крок п’ятий: підписання угоди. Не складайте бізнес-плану заздалегідь. Все одно він буде переписаний під конкретного інвестора і його вимоги до цього документа. А ви зможете зекономити на цьому. Перед підписанням угоди краще зосередити свою увагу на захисті своїх прав, оскільки на боці інвестора — професійні юристи й досвід роботи (звичайно, це стосується у першу чергу новачків). Зверніть увагу не тільки на те, як буде проходити інвестування, а й на те, яким чином донор збирається виходити з інвестицій. Краще домовитися, що після закінчення інвестиційного проекту акції будуть продані самому підприємству.

Визначення оптимальної, необхідної та достатньої участі місцевої влади щодо активізації інвестиційних процесів у громаді — важливе питання, оскільки воно визначає формування інституційних передумов економічної активності. Робота з інвестиційними проектами — один із напрямів, що об’єднує подібні форми діяльності [6, с. 16–17]:

1. Налагодження конструктивного діалогу з конкретними шукачами інвестицій (місцеві підприємства) та спеціалізованими консультаційними установами, які займаються просуванням інвестиційних можливостей країни та окремих територій (торгово-промислові палати, агенції регіонального розвитку, аналітичні центри). У цьому контексті доцільним є проведення тренінгів та семінарів для створення “майданчиків для діалогу”, досягнення усвідомлення ролі в цьому процесі місцевих органів влади і запевненні представників ділових кіл у лояльності влади.

2. Створення і постійне оновлення бази даних інвестиційних проектів області, в тому числі на веб-сайті області. Задля зручного пошуку доцільно стандартизувати форму подання резюме таких проектів і зобов’язати зацікавлені сторони періодично поповнювати інформацію.

3. Застосування раціональних і ділових підходів при безпосередніх контактах з потенційними інвесторами. Це означає демонстрацію розуміння мотивації інвестора, відкидання зайвих сентиментів стосовно окремих „безнадійних” виробничих об’єктів, відкритість, послідовність та прозорість дій влади на підготовчому етапі інвестування проекту.

4. Здійснення постінвестиційної підтримки проекту, яка має полягати у забезпеченні стабільних умов діяльності підприємства після здійснених інвестицій, вирішення можливих проблем із свавіллям регуляторних органів тощо.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит