Безкоштовна бібліотека підручниківМуніципальні інвестиції та кредити

9.1. Використання методики стратегічного планування


В останні п’ять–сім років Стратегічне планування економічного розвитку стало досить популярним у багатьох місцевих територіальних громадах України. Перший в Україні Стратегічний план розвитку було створено в Івано-Франківську; зараз такий план складено вже у десятках міст. Місцевий економічний розвиток завжди повинен починатись з розробки Стратегії [6].

Стратегією є сукупність дій, що сприятимуть досягненню цілей розвитку, які громада встановлює на підставі наявних можливостей [7].

Стратегічний план розвитку міста є узагальненою довгостроковою програмою досягнення громадою самостійно поставленої заповітної, але реалістичної мети. Стратегічний план є узгодженим з усіма основними групами населення, його реалізація передбачає залучення громади до спільної праці. Результатом здійснення Стратегічного плану має бути покращення якості життя населення. Стратегічне планування розвитку громадице робота групи представників всіх основних верств громади над визначенням [8]:

 • бачення майбутнього образу міста, яким його уявляє сама громада;
 • стратегічних цілей , досягнення яких забезпечить набуття містом визначеного громадою образу;
 • планів дій , тобто логічних послідовностей заходів, спрямованих на досягнення цих цілей.

Ідеологія Стратегічного планування полягає у взаємодії наукового обґрунтування і широкого суспільного обговорення шляхів розвитку міста. Це дозволяє поєднати довгострокову перспективу розвитку, поточне керування та вирішення нагальних проблем.

Головна проблема стратегічного планування — як найкраще розмістити ресурси, щоб забезпечити досягнення цілей місцевого економічного розвитку [7]. Зокрема:

 • досягти місцевої економічної стабільності;
 • запровадити різноманітні форми економічної діяльності і зайнятості;
 • створити якісні робочі місця для населення;
 • покращити життєві стандарти.

Особливості стратегічного планування [8].

1. Ще до вибору Стратегії визначається Бачення бажаного стану даного міста у майбутньому.

2. Бачення формулюється громадою через широке обговорення питання, наприклад, такого змісту: яким має стати наше місто, щоб у ньому з задоволенням жили ми самі і захотіли залишитися жити наші діти?

Знайшовши відповідь, громада починає жити цим майбутнім і вимагати досягнення етапів на шляху до цього майбутнього як від діючої міської влади, так і від наступних управлінських команд. І не лише вимагати, а й робити свій внесок.

3. Стратегічний план розробляється не вузьким колом, а робочою групою, що складається з фахівців та представників основних верств громади. Усі рішення приймаються гласно, на основі консенсусу всіх членів групи. У процесі стратегічного планування здійснюється суспільний договір [2], відповідно до якого влада, підприємства і громадські організації приймають на себе визначені зобов’язання. Таким чином забезпечується урахування інтересів усіх.

Процес стратегічного планування є довгостроковим за глибиною прогнозу і тривалістю наслідків дій, але середньостроковим за характером заходів, що включаються в нього [4]. В основному документі стратегії викладені головна мета й основні напрямки розвитку, а додатки містять низку конкретних завдань і заходів, а також план дій. Мають бути визначені й учасники, терміни, індикатори виконання, витрати та ефект.

5. Стратегічний план не є жорстким ні за змістом, ні за термінами. Пріоритети Стратегічного плану можуть змінюватися у разі втрати актуальності одних і появи інших, те саме стосується й черговості досягнення Стратегічних цілей плану. Робоча група зі Стратегічного планування є постійно діючою, хоча її склад може істотно змінюватися.

Переваги стратегічного планування [8].

По-перше, Стратегічний план розвитку міста, створений громадою за її інтересів, меншою мірою залежить від зміни персонального складу органів самоврядування. Кожна наступна команда будь-якої політичної належності змушена працювати на реалізацію Стратегічних цілей цього Плану.

По-друге, такий План є організуючим документом, який дозволяє використовувати наявні фінансові та інші ресурси міста більш ефективно. Адже щоразу при розгляді проекту бюджету, залученні спонсорських коштів та ресурсів підприємств береться до уваги, як ці кошти сприятимуть досягненню Стратегічної мети.

По-третє, Стратегічний план є узгодженим засобом партнерства міської влади, бізнесових структур та громадських організацій, передбачені заходи здійснюються не тільки міською владою та за її рахунок, але й іншими секторами громади. Крім того, бізнесмени, котрі знають, що їхня діяльність перебуває в магістральному напрямку розвитку міста, відчувають моральне задоволення та певний місцевий патріотизм.

По-четверте, Стратегічне планування як спільна праця громади над визначенням власного кращого майбутнього і його досягненням ефективно сприяє самоусвідомленню громади та її згуртуванню.

По-п’яте, Стратегічний план забезпечує громаді кращий доступ до кредитних ресурсів та грантів, які надаються різними організаціями. Банки і грантодавці розглядають заявки лише за умови наявності Стратегічних планів розвитку, з яких видно, що мета, яка потребує коштів, узгоджена громадою.

Стратегічний план — інструмент вирішення тільки тих завдань, які підтримуються всією громадою. Для здійснення інших завдань слід знаходити інші засоби.

Алгоритм процесу розробки стратегії.

Умовно процес можна поділити на п’ять етапів [6]:

 1. організація роботи;
 2. виконання оцінки конкурентоспроможності міста;
 3. створення стратегії розвитку громади;
 4. здійснення стратегії;
 5. аналіз ходу реалізації Стратегічного плану.

Використання методології та методики стратегічного планування дозволяє вирішити цілий ряд проблем міста: налагодження міжсекторної співпраці “влада — бізнес — громада”; узгодження численних економічних інтересів шляхом включення їх проектів, завдань до стратегічного плану; створення комфортного середовища проживання мешканцям громади; забезпечення прозорості управлінської діяльності на муніципальному рівні; запровадження механізмів звітності місцевої влади перед громадою та цивілізованих механізмів відповідальності представників виборних посад перед електоратом; розвиток “соціального капіталу” громади як передумови економічного поступу.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит