Безкоштовна бібліотека підручниківМуніципальні інвестиції та кредити

7.1. Роль, значення та концепціядовгострокових інвестиційних програм


Річний бюджет, що не має основи у довгостроковому інвестиційному плані, обмежує часовий горизонт планування в місцевому самоврядуванні. Більшість інвестиційних проектів мають довгостроковий характер. Підготовка та реалізація проекту може тривати більше року, а ефекти від реалізації, особливо пов’язані з іншими інвестиціями, можуть бути відчутними для територіальної громади, її бюджету протягом десятиліть.

Процес підготовки до інвестування потребує великого обсягу витрат. Він об’єднує аналіз реальності, створення концепції, виділення земельної ділянки, розробку документації, отримання дозволів на будівництво тощо. Необхідним є також забезпечення фінансування в довгостроковому періоді. Багаторічну перспективу при плануванні інвестицій дає довгостроковий інвестиційний план (програма) [6]. Таким чином, для покращення якості інвестування досягнення організаційної чіткості і ефективності в реалізації задач, довгострокове інвестиційне планування є найбільш прийнятною методикою.

Довгостроковий інвестиційний план або програма (ДІП) — це процес прийняття рішень щодо вибору в довгостроковому періоді таких стратегічних інвестиційних проектів, щоб ефекти (фінансові, соціальні, екологічні, інші), що досягаються завдяки їх реалізації, були максимальними. ДІП визначає [6]:

  • прогноз доходів місцевого самоврядування;
  • необхідний обсяг поточних витрат та обсяг обслуговування зобов’язань;
  • прогнозний обсяг боргу;
  • обсяг засобів, необхідних для реалізації інвестицій.

Вигоди від довгострокових інвестиційних програм [6]:

Для стратегічного плану розвитку. Довгострокові інвестиційні програми міст є засобом реалізації їх стратегій розвитку. Надійність та реалістичність Стратегічного плану міста стає можливою тільки завдяки добре розробленій ДІП, що встановлює календарні плани фінансування інвестиційних задач, визначає загальні, в тому числі зовнішні, джерела фінансування проектів. Приклад: ОМС міста Прилуки одразу після закінчення розробки Стратегічного плану розвитку міста розпочав процес створення Довгострокової інвестиційні програми. Концепція та план реалізації цієї програми у Додатку 12.

Для комунікації з територіальною громадою. ДІП надають владі багатофункціональний інструмент інформаційної політики. Населення, маючи можливість ознайомлення з призначенням фінансових громадських коштів, може впливати на напрямки інвестування в місті. Ця інформаційна функція планів стає суттєвою для самої міської виконавчої влади, оскільки не всі працівники володіють інформацією про інвестиційні можливості організації. Документ ДІП як інформаційна база для інвестиційних завдань стає своєрідною пропозицією для потенційних інвесторів.

Для фінансових контактів. Територіальні громади, що мають довгострокові інвестиційні програми, є більш привабливими та надійними партнерами для банківських та інших фінансових установ. ДІП є ефективним інструментом контролю інвестиційних витрат органів місцевого самоврядування.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит