Безкоштовна бібліотека підручниківМуніципальні інвестиції та кредити

5.3. Досвід муніципальних запозичень в Україні


Ринок муніципальних інвестицій України значно пожвавився у період 2003–2006 рр. Так, в 2003 р. внутрішні облігації місцевої позики розмістили: Київ (100 млн. грн.) та Південне (1,2 млн. грн.), крім того, Київською адміністрацією були здійснені зовнішні запозичення у вигляді єврооблігацій на суму 150 млн. дол. США з доходністю 8,75% річних. Огляд основних параметрів облігацій місцевих позик, що перебувають в обігу подано в таблиці 5.1.

Таблиця 5.1.

Облігації міст України, що знаходяться в обігу [20, с. 38]

Місто

Обсяг емісії

Вид боргових зобов’язань

Ставка купону

Дата початку розміщення

Дата закінчення розміщення

Дата погашення

Донецьк, 1-А

20 млн. грн.

Облігації

14%

16.08.04

31.12.04

15.08.07

Донецьк, 1-В

45 млн. грн.

Облігації

11,75%

11.07.05

24.07.05

11.07.10

Запоріжжя, 1-D

20 млн. грн.

Облігації

11,50%

12.07.05

12.07.05

07.07.09

Запоріжжя 1-А

25 млн. грн.

Облігації

15,35%

01.07.04

30.07.04

28.12.06

Запоріжжя 1-В

25 млн. грн.

Облігації

10,50%

12.07.05

12.07.05

10.07.07

Запоріжжя 1-Е

10 млн. грн.

Облігації

12%

12.07.05

12.07.05

06.07.10

Запоріжжя 1-С

20 млн. грн.

Облігації

11%

12.07.05

12.07.05

08.07.08

Харків 1-А

100 млн. грн.

Облігації

10,75%

30.06.05

30.07.05

26.06.08

Київ, ‘08

150 млн. дол.

Єврооблігації

8,75%

29.07.03

Немає даних

08.08.08

Київ, ‘11

200 млн. грн.

Єврооблігації

8,625%

15.07.04

15.07.04

15.07.11

Київ, 1-А

150 млн. грн.

Облігації

14%

25.11.03

31.12.03

25.11.08

 

Основним джерелом поповнення доходної частини місцевих бюджетів для подальшого погашення облігацій місцевої позики залишається продаж об’єктів комунальної власності. Якщо розглядати бюджетні можливості окремих міст з точки зору фінансової спроможності, висновки в окремих випадках є невтішними (табл. 5.2.)

Таблиця 5.2.

Порівняння джерел та обсягів планового погашення місцевих облігацій міст України, млн. грн.
[20, с.38]

Місто

Сума основних доходів бюджету розвитку

Планове погашення основної суми боргу

2004 факт

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Донецьк

25,3

 

20

   

45

 

Запоріжжя

21,0

25

25

20

20

10

 

Харків

61,7

   

100

     

Київ

632,2

   

900

   

1000

 

Отже, на тлі достатньої обґрунтованості виплат з планового погашення основної суми боргу в містах Донецьку, Харкові, Києві, позиція Запоріжжя є значно більш вразливою та потребує залучення значних додаткових надходжень до бюджету розвитку.

В Україні використовувались три моделі включення посередника до емісійного механізму [18, с. 67]:

  • модель самостійного емітування, яка ґрунтується на створенні управлінь з обслуговування емісії позики, як, наприклад, у Львові, або місцевої комісії з цінних паперів, як у Києві;
  • модель участі в емісії — передбачає використання генерального агента; модель реалізована у Харкові та Запоріжжі;
  • модель делегованої емісії — представляє всю роботу емітента, а емісії і численні функції професіоналів фондового ринку з обігу облігацій і контролем за ним передаються інвестиційній компанії; реалізована в Донецьку та Маріуполі.

Використання інструментарію місцевого запозичення, безперечно, додає напруженості місцевим бюджетам, оскільки передбачає відплатність отриманої позики. Найбільш прийнятними з економічної точки зору напрямами використання залучених ресурсів є перспективні інвестиційні проекти, здатні дати суттєвий мультиплікаційний ефект і забезпечити у майбутніх періодах розширення виробничих потужностей, створення нових якісних робочих місць, зростання доходів домогосподарств, збільшення бюджетних надходжень всіх рівнів, зокрема, — місцевих бюджетів.

Кращий досвід [24]

Проблемою реалізації будь-якої інвестиційної програми є наявність достатнього для цього обсягу ресурсів. Добре усвідомивши свою ключову роль у забезпеченні умов для інвестування в місцеву економіку, ОМС Вознесенська використав своє законодавче право бути гарантом суб’єктів господарювання, які отримують кредити для реалізації регіональних інвестиційних програм. Тому було розроблено і затверджено Положення про порядок надання гарантій Вознесенської міської ради (муніципальних гарантій) для забезпечення зобов’язань юридичних осіб, які розташовані в місті Вознесенську, щодо їх погашення. Також був визначений перелік комунальної власності, що планується як застава, на загальну суму більше 52 млн. грн.

Після цього в 2002 р. у рамках програми „Інвестиційний менеджмент в місцевому самоврядуванні та розробка бізнес-планів” міською командою було розроблено 8 інвестиційних бізнес-планів на загальну суму 3,8 млн. дол. США за якими передбачалось фінансування згідно діючого Положення.

Далі було надано організаційну підтримку при отриманні КП „Регспод” кредиту Промінвестбанку на 220 тис. грн. на два роки під 15% річних з муніципальними гарантіями з метою реалізації проекту МІП „Муніципальне таксі”, та кредиту на 1600 тис. грн. в ПриватБанку під 18% річних на три роки з муніципальними гарантіями для реалізації проекту МІП „Створення газокомпресорної станції в м. Вознесенську”. Таким чином, було започатковано процес ефективного використання майна громади з метою залучення ресурсів для інвестування

Для врегулювання місцевих запозичень з метою мінімізації можливості неефективного використання запозичених коштів необхідно здійснити ряд заходів як на загальнодержавному рівні, так і на місцевому. Так, пропонується [20, с. 40]:

  • посилити державний контроль над здійсненням місцевих запозичень через забезпечення відповідального планування витрат, фінансованих позиками;
  • запровадити обов’язковий супровід місцевих позик деталізованими програмами використання запозичених коштів та планами погашення боргів;
  • здійснювати широке інформування суспільства про умови та цілі запозичення.

Таким чином, місцеві запозичення в Україні є досить перспективним інструментом фінансування місцевого економічного розвитку, хоча їх здійснення потребує удосконалення організаційних засад.

  Висновки

Муніципальний (комунальний) кредит — це система відносин між двома юридичними особами з поворотної, платної і строкової передачі фінансових ресурсів, одна з яких — орган місцевого самоврядування.

Комунальний кредит має такі основні форми: облігаційні позики; безоблігаційні позики; комунальний банківський кредит; комерційний комунальний банківський кредит; комунальний кредит державних банків; взаємний комунальний кредит.

В Україні поширені такі форми муніципального кредиту: кредит у формі комунальних облігаційних позик та комерційний банківський комунальний кредит. Міста, що мають досвід емісії муніципальних облігацій — Донецьк, Запоріжжя, Київ, Львів, Харків, Одеса, Маріуполь тощо.

Найбільш прийнятними з економічної точки зору напрямами використання залучених ресурсів є перспективні інвестиційні проекти, здатні дати суттєвий мультиплікаційний ефект і забезпечити у майбутніх періодах розширення виробничих потужностей, створення нових якісних робочих місць, зростання доходів домогосподарств, збільшення бюджетних надходжень всіх рівнів, зокрема, місцевих бюджетів.

Серед причин відносно низької поширеності муніципальних запозичень в Україні — високі ризики їх здійснення. Найбільш поширеними є ризики неплатежу, макроекономічні та правові.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит