Безкоштовна бібліотека підручниківПолітологія

Функції політичної системиБудь-яка політична система багатофункціональна. До її основних функцій належать такі:
 • політичне керівництво суспільством, в тому числі визначення стратегічних завдань і перспектив суспільного розвитку;
 • консолідація суспільно-політичного ладу на базі цінностей, ідеалів, символів;
 • регулятивна функція - вироблення певних правил поведінки, притримуватися яких зобов´язані суб´єкти політики;
 • мобілізація ресурсів: ця функція покликана забезпечити максимальне використання ресурсів суспільства для здійснення поставлених завдань;
 • функція розподілення матеріальних і духовних цінностей тощо.

Є й інші підходи. Г.Алмонд поділив функції політичної системи на два види.

1. Функції, що "входять":

 • політична соціалізація, яка спрямована на формування певного типу як учасника політичного життя, і рекрутування - підбір людей для заповнення статусів у політичних інститутах;
 • артикуляція інтересів;
 • агрегування інтересів;
 • політична комунікація - діяльність за згодою, досягнення компромісів.

2. Функції, що "виходять":

 • нормотворчість;
 • використання правил і норм;
 • контроль з боку держави за дотриманням правил і норм.

У здійсненні цих функцій, на думку вченого, проявляється механізм саморегуляції системи, що дозволяє їй зберегти стійкість і єдність.

Існують і інші підходи щодо класифікації функцій політичної системи, з яких виділяють:

 • авторитарне розподілення цінностей (передбачає контроль над процесом розподілення суспільних цінностей між різними суспільними групами);
 • впорядкування політичних процесів (ця функція визначена самою природою політики);
 • поновлення (розвиток) - пристосування до змін у суспільному житті;
 • стабілізація, збереження соціальної цілісності.


|
:
Політологія: курс лекцій
Політологія
Політологія
Основи політології
Політологія (теорія та історія політичної науки)
Політологія
Етнополітична карта світу 21 століття