Безкоштовна бібліотека підручниківБанківський менеджмент

7.4.3. Банківська гарантія


Так само як і акредитив, гарантія є власним зобов´язанням банку, наданим контрагенту від імені, за рахунок і з доручення свого клієнта.

Однак гарантії прийнято використовувати для забезпечення не одноразових постачань, а багаторазових операцій між покупцем і продавцем.

Класичним прикладом використання гарантії платежу може бути договір про періодичні постачання продукції з відстрочкою платежу, що передбачає забезпечення зобов´язання банківською гарантією. У цьому випадку, одержавши додатково до контракту зобов´язання банку, продавець відвантажує продукцію покупцеві й очікує оплати. У разі, якщо одне з постачань не буде оплачене покупцем, продавець безперешкодно одержить належну суму в рахунок гарантії банку.

На відміну від акредитива, для оплати проти гарантії не прийнято вимагати яких-небудь документів крім звичайної претензії продавця (однак залежно від договірних умов можуть додаватися неоплачені рахунки, транспортні документи, довідки з банків). Таким чином, при використанні гарантії спрощується одержання оплати продавцем, що робить позиції покупця більш слабкими.

Існують такі стандартні форми банківських гарантій.

Гарантія повернення авансового платежу — покупець робить попередню оплату на користь продавця. Банк продавця, ґрунтуючись на інструкціях свого клієнта, надає гарантію про те, що сума передоплати буде повернута у разі невиконання продавцем своїх зобов´язань. Продавець відвантажує продукцію і представляє у свій банк документи, що підтверджують факт передачі товару покупцеві, які і є підставою для ануляції гаранти. При цьому продавець одержує оплату за товар відразу після відвантаження, а попередня оплата покупця (додатково до контрактних зобов´язань продавця) забезпечується гарантією його банку.

Одним з інструментів примусу сторін до належного виконання договірних умов (у тому числі договорів купівлі-продажу, публічної пропозиції, тендера) є включення в договір пункту про сплату штрафу, пені при відмові однієї зі сторін від виконання своїх договірних зобов´язань. Для додаткового забезпечення подібних умов у світовій практиці використовують тендерні гарантії і гарантії пропозиції. Зміст даного інструмента в додаванні до зобов´язання однієї зі сторін зобов´язання не знімати пропозиції у разі перемоги в конкурсі (тендері), зобов´язання укласти контракт, прийняти акцепт на оферту, зобов´язання банку виплатити штраф, передбачений умовами конкурсу або пропозиції у випадку однобічного відмовлення від угоди. Сума штрафів і порядок його сплати зазначається у договорі. Банківська гарантія забезпечує його безумовну і безперешкодну сплату стороною, що порушила умови договору (конкурсу).

Гарантія платежу — використовується як додаткове забезпечення контрактних зобов´язань покупця щодо оплати в обговорений термін поставленої продукції чи зроблених послуг. При використанні даного інструмента і при настанні гарантійного випадку продавець надає в банк-гарант документальні докази здійснення постачання і заяву про ненадходження платежу від покупця (іноді потрібно також підтвердження банку про ненадходження коштів на рахунок продавця). Для виконання свого зобов´язання банк-гарант виплачує необхідну суму продавцю, після чого одержує право вимоги відшкодування від покупця (відповідно до умов договору на надання гарантії).

Гарантія виконання — забезпечує виплату обговорених у договорі купівлі-продажу штрафних санкцій при невиконанні продавцем своїх зобов´язань щодо постачання товару. Надання гарантії виконання (performance bond) може бути викликано покупцем для забезпечення договірних зобов´язань постачальника чи виконавця. При настанні гарантійного випадку (тобто непостачанні продукції) покупець надає в банк-гарант претензію про невиконання продавцем своїх контрактних зобов´язань. У виконання свого зобов´язання банк-гарант виплачує необхідну суму, після чого одержує право вимоги відшкодування від продавця (відповідно до умов договору на надання гарантії).

Використання кожної з викладених форм розрахунків забезпечує однакові умови сторін під час розрахунку за зовнішньоекономічними договорами.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера