Безкоштовна бібліотека підручниківАдміністративний суд Украіни (збірник наукових праць)

Якість роботи адміністративних судів вдалося істотно покращити


Про це заявив Голова Вищого адміністративного суду України Олександр Пасенюк на засіданні Ради суддів адміністративних судів України 21 вересня 2009 року.

Основною темою обговорення на засіданні Ради суддів адмінсудів стало питання про виконання Постанови Президії Верховного Суду України та Президії Ради суддів України від 3 квітня 2009 року №7 "Про стан здійснення судочинства адміністративними судами" та рішень Ради суддів адміністративних судів України з цих питань.

Голова ВАСУ в своїй доповіді зазначив, що протягом декількох місяців робоча група з усунення недоліків у Вищому адміністративному суді України, апеляційних та окружних адміністративних судах здійснила ряд заходів, спрямованих на удосконалення системи забезпечення розподілу справ, покращення строків та якості розгляду адміністративних спорів, зменшення залишків нерозглянутих справ у судах.

За словами Голови ВАСУ, перевірка стану здійснення судочинства адміністративними судами Верховним Судом України та Радою суддів України стала поштовхом до більш глибокого вивчення роботи адміністративних судів та вжиття дієвих заходів щодо її покращення. Так, у 2009 році ВАСУ здійснено перевірку й надано методичну допомогу адміністративним судам Одеського, Харківського та Дніпропетровського апеляційного округів, яка позитивно вплинула на роботу зазначених судів. Найближчим часом планується провести таку роботу відносно інших апеляційних адміністративних округів, а позитивний досвід організації роботи перевірених судів поширити серед усієї системи адмінсудів.

"Статистичний аналіз діяльності адміністративних судів засвідчив, що вжиті заходи сприяли значному покращенню показників роботи ад- мінсудів", — зауважив О. Пасенюк. За його словами, у Вищому адмінсуді основний показник роботи — кількість розглянутих справ — у цей період збільшився на 58% (із 6 тисяч у першому півріччі минулого до більш як 10 цього року).

Відповідно на 55% збільшилось і середньомісячне навантаження на суддів ВАСУ — до 48 судових рішень щомісяця. Поряд із цим якість роботи ВАСУ також значно покращилася. Про це свідчить зменшення майже вдвічі, порівняно з аналогічним періодом минулого року, кількості скасованих Верховним Судом України судових рішень ВАСУ — з 1,2 % до 0,7%.

Як зазначив під час обговорення цього питання на засіданні Ради суддів адмінсудів заступник Голови ВАСУ Олександр Панченко, зменшення кількості скасованих Верховним Судом рішень ВАСУ невипадкове, це результат наполегливої роботи суддів ВАСУ та глибокого аналізу судової практики. Так, у Вищому адмінсуді регулярно проводилися наради в судових палатах, під час яких детально обговорювалося кожне рішення ВАСУ, скасоване Верховним Судом України, здійснювався постійний аналіз допущених помилок з метою уникнення аналогічних неточностей в майбутньому.

Як було зазначено під час обговорення даного питання, з метою удосконалення процесуальної діяльності, судді адмінсудів постійно беруть участь у засіданнях “круглих столів”, навчальних семінарах, заняттях із підвищення кваліфікації, міжнародних зустрічах, де мають змогу обмінятися теоретичними знаннями та практичними навиками зі своїми колегами.

Враховуючи те, що частина претензій до роботи адмінсудів пов´язана з проблемами недосконалості діючого законодавства, Вищим адміністративним судом України проаналізовано існуючі недоліки в законодавстві, що регламентує адміністративне судочинство, та підготовлено низку законопроектних пропозицій щодо внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України та інших нормативних актів. Передбачається, що внесення змін до законодавства сприятиме спрощенню розгляду адміністративних справ та зменшенню залишків не- розглянутих скарг та позовів. На переконання представників Вищого адміністративного суду України, ці зміни допоможуть суддям оперативніше та якісніше розглядати адміністративні спори, забезпечать однакове застосування законів суддями та посилить механізм судового контролю над виконанням судових рішень в ад- мінсправах.

Серед важливих кроків до покращення організації роботи ВАСУ, які були названі на засіданні Ради судів адмінсудів, — удосконалення ведення судової статистики та програми автоматизованого розподілу справ, зменшення кількості судових палат Вищого адміністративного суду України з п´яти до чотирьох та їх перейменування, що дозволить суддям розглядати спори в межах внутрішньої спеціалізації, внесення зміни до штатного розпису суду, положень про структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників. Для забезпечення реалізації положень Закону України від 16.04.2009 № 1276-VI "Про доступ до судових рішень" щодо своєчасного внесення судових рішень до Єдиного державного реєстру судових рішень Вищий адміністративний суд України здійснював щомісячний контроль за надсиланням до Державної судової адміністрації України копій судових рішень для розміщення їх у ЄДРСР.

Керівники Львівського апеляційного, Львівського та Івано-Франківського окружних адміністративних судів також звітували про виконану роботу та наголосили на тому, що суттєве недофінансування, брак суддівських кадрів, недостатнє матеріально-технічне забезпечення не дають змогу повністю усунути недоліки, зазначені ВСУ та РСУ. Незважаючи на ці обставини, заступник голови Ради суддів адміністративних судів України Нінель Маринчак, яка входила до складу робочої групи з усунення недоліків у Вищому адміністративному суді України, апеляційних та окружних адміністративних судах, відмітила підвищення якості роботи Львівського апеляційного, Львівського та Івано-Франківського окружних адміністративних судів. За її словами, у Львівському апеляційному адмінсуді запроваджено автоматизовану систему діловодства, яка дозволяє реєструвати справи в день надходження й розподіляє їх між суддями за алфавітним порядком.

Що стосується статистичних даних, то до Львівського апеляційного адміністративного суду в першому півріччі 2009 року надійшло 34,7 тис. справ, що уп´ятеро більше, ніж за аналогічний період 2008 року. Суддями цього суду винесено близько 8,9 тис. остаточних рішень, що майже в два з половиною рази перевищує ці показники за минулий рік. Разом із тим покращилися строки і якість розгляду позовних заяв в окружних адміністративних судах порівняно з І півріччям 2008 року. Спостерігається тенденція до зменшення залишків нерозглянутих адміністративних справ у судах першої інстанції.

Голова Ради суддів адміністративних судів України Степан Матолич у своїй доповіді зазначив, що Рада суддів адмінсудів постійно контролювала хід виконання запланованих заходів відповідно до постанови Президії Верховного Суду України та Президії Ради суддів України від 3 квітня 2009 року. Це питання неодноразово обговорювалося на засіданнях Ради суддів адміністративних судів України. Разом з тим, як зазначив С. Матолич, уже на початку своєї діяльності адміністративні суди зіштовхнулися з проблемою фінансування, нестачею коштів для створення матеріально-технічної бази судів, залучення до роботи висококваліфікованих спеціалістів тощо. Ці проблеми й досі не вирішені. Тому Рада суддів адмінсудів систематично звертається із зазначених питань до керівників держави, оскільки усунення недоліків у роботі судів у багатьох випадках залежить саме від їх вирішення.

Заслухавши основних доповідачів Рада суддів адмінсудів вирішила пропонувати Голові Вищого адміністративного суду України Олесандру Пасенюку, в.о. голови Львівського апеляційного адміністративного суду Мар´яну Кушнерику, в.о. голови Львівського окружного адміністративного суду Галію Дем´яновському, голові Івано- Франківського окружного адміністративного суду Петру Черепію, а також головам інших адміністративних судів усіх рівнів продовжити роботу з покращення організації діяльності відповідних судів та системи адміністративних судів у цілому із здійснення судочинства.|
:
Академія прокуратури України (збірник наукових праць)
Адміністративний суд Украіни (збірник наукових праць)
Правові науки України (Збірник наукових праць)