Електронна бібліотекапідручники


Історія вчень про право і державу

Розділ 11. ПРАВО І ДЕРЖАВА У ВЧЕННЯХ І ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСВІТНИЦТВА


XVII—XVIII століття — це епоха видатних досягнень в науці і культурі Західної Європи, що тісно пов´язана з Просвіт­ництвом. Його діячі ставили завдання з допомогою просвітництва і реформ подолати темноту і неуцтво народу шляхом поширення раціонального знання, нових цінностей і ідеалів, гуманізму, пова­ги до людської особистості. Вони боролись за встановлення «цар­ства розуму», заснованому на «природній рівності», гармонії інте­ресів індивіда і суспільства, за політичні і громадянські свободи. їх гаслами були — знання, свобода і рівність.

Нова ідейно-моральна атмосфера, створювана просвітника­ми з їх твердою вірою у безмежну могутність людського розуму, справила величезний вплив на політико-правову ідеологію, звіль­нення державно-правової теорії від богословських трактувань. Ідеї про природне право, права людини, суспільний договір, що склались у XVII ст., одержали подальший розвиток, привели до нових вершин у політико-правовій думки.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Адміністративне право України: тенденції трансформації в умовах реформування
Конкурентне право України
Дипломатичне представництво: організація і форми роботи
Аграрне право України
Історія держави і права України - Ч.1
Юридична деонтологія
Історія вчень про державу і право
Адміністративне право України
Аграрне право України
Юридична деонтологія (Основи юридичної діяльності)
Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади
Правове регулювання застосування сили працівниками правоохоронних органів
Цивільне право України. Загальна частина
Історія вчень про право і державу
Податкове право