Безкоштовна бібліотека підручниківГроші та кредит

Грошова база


Показник грошової маси як всієї сукупності випущених в обіг паперових грошей і монет та депозитів потрібно відрізняти від показника «грошова база». Якщо грошова маса у своєму складі має всі елементи - від найвужчого показника - М0 до найширшого агрегату - М3, то грошова база охоплює лише сукупність готівки, емітованої національним банком, та залишки коштів комерційних банків на їх рахунках у національному банку. Емітовані національним банком гроші називають базовими грошима, бо вони не приймають участі у кредитному банківському обороті і додатково не збільшують масу грошей в обігу. Водночас вони слугують базою для її зростання. Як показники запасу всієї готівки, що перебуває в обороті поза банківською системою і в касах банків, а також суми резервів комерційних банків на їх кореспондентських рахунках у національному банку, величину грошової бази (Гб) розраховують за формулою:

Гб = Гвип + Грез

де ГВИП - сума готівки, що випущена національним банком і не повернена до його фонду; Грез - сума грошових коштів (резервів), які перебувають на кореспондентських рахунках банків у національному банку.

Вказані елементи грошової бази, з одного боку, в сукупності складають більшу суму, ніж розмір агрегату М0, на суму готівки у касах банків, а з іншого - охоплюють якісно та кількісно інші гроші, ніж безготівкові кошти агрегатів М1, М2, М3, Якщо грошова база складає суму зобов´язань національного банку перед комерційними банками, то безготівкові елементи грошових агрегатів охоплюють зобов´язання комерційних банків перед своїми клієнтами. Іншими є джерела формування. Безготівкові елементи грошових агрегатів формуються комерційними банками як за рахунок одержаних від національного банку коштів (Грез), так і за рахунок створення грошей самими комерційними банками через грошово-кредитний мультиплікатор. Внаслідок цього безготівкові елементи грошових агрегатів значно більші, ніж безготівкові елементи грошової бази. Дане співвідношення можна відобразити так:

 19

Грошова база (Мn) і грошова маса або пропозиція грошей

 Рівень перевищення обсягів грошової маси над грошовою базою відображає величину грошово-кредитного мультиплікатора на рівні комерційних банків.

Отже, показник грошової бази не може вважатися ще одним елементом готівкової маси грошей в обігу, а є якісно іншим показником фінансової статистики, що характеризує масу грошей з боку її прояву на балансі національного банку.|
:
Інвестознавство
Муніципальні інвестиції та кредити
Бюджетна система України
Гроші та кредит