Безкоштовна бібліотека підручниківТехнології роботи організаційних психологів

9.2. Система діагностичних методик для вивчення психологічних особливостей підприємницької діяльності (діагностичний компонент технології)


Аналіз психологічної літератури, а також власний досвід авторів показав, що до основних методик, які організаційні психологи можуть використати для дослідження психологічних особливостей підприємницької діяльності, можна віднести такі:

1. Опитувальник Дж. Холланда.

2. Методика вивчення кар´єрних орієнтацій «Якоря кар´єри» Е. Шейпа (адаптація В.А.Чикср і В.Е. Винокурової).

3. Тест для визначення готовності до підприємницької діяльності.

4. Оцінка мотивації до підприємництва

5. Анкета «Психологічні чинники ефективності підприємницької діяльності». Проаналізуємо коротко зміст та можливості застосування зазначених методик. 1. Опитувальник Дж. Холланда. Тест базується па типології особистості, яка

розроблена Дж. Холландом. За допомогою методики можна визначити певний тип особистості та визначити професії, що відповідають даному типу, в яких людина може досягти максимальних успіхів:

• реалістичний тип;

• інтелектуальний тип;

• соціальний тип;

• конвенціональний тип;

• підприємливий тип;

• артистичний тип.

У контексті проблеми, яка аналізується, важливим буде виявлення того, якою мірою особистості, що бере участь в обстеженні, притаманні риси підприємливого типу в поєднанні з іншими типами. Методика може бути використана для вирішення таких основних завдань: а) на етапі професійного самовизначення особистості — для визначення її схильності до підприємницької діяльності; б) у ситуаціях появи певних труднощів у підприємницькій діяльності.

2. Методика вивчення кар´єрних орієнтацій «Якоря кар´єри» Е. Шейна (адаптація В.А. Чикер і В.Е. Винокурової). Методика дозволяє вивчити вісім типів кар´єрних орієнтацій особистості, типологія яких розроблена Е. Шейком:

• професійна компетентність;

• менеджмент;

• автономія (незалежність);

• стабільність роботи та місця проживання;

• служіння;

• виклик;

• інтеграція стилів життя;

• підприємництво.

За допомогою даної методики визначається провідна кар´єрна орієнтація з перелічених вище. Якщо жодна з орієнтацій не досягає рівня провідної — тоді робиться висновок про те, що кар´єра не займає провідного місця у житті людини.

У контексті проблеми дослідження психологічних особливостей підприємницької діяльності важливим є визначення того, чи притаманні особистості така кар´єрна орієнтація, як підприємництво, а також інші кар´єрні орієнтації, близькі до неї (автономія, виклик, менеджмент).

Дана методика, як і попередня, може бути використана для вирішення основних типів завдань: а) на етапі професійного самовизначення особистості — для визначення провідних кар´єрних орієнтацій, пов´язаних з підприємницькою діяльністю; б) у ситуаціях виникнення певних труднощів у підприємницькій діяльності. Проте необхідно наголосити на тому, що першу методику парто більше використовувати у контексті здійснення профорієнтаційної діяльності зі старшокласниками, студентами, а другу доцільно застосовувати і з особами зрілого віку, у ситуаціях прийняття рішення щодо перспектив заняття підприємницькою діяльністю.

3. Тест для визначення готовності до підприємницької діяльності. Допомагає оцінити психологічну готовність особистості до підприємницької

діяльності, діагностувати такі показники:

• чи має людина здатність самостійно, без допомоги інших, вирішувати питання, що виникатимуть під час роботи;

• чи їй варто займатися підприємницькою діяльністю, але разом з досвідченими партнерами;

• чи варто людині взагалі переглянути плани щодо доцільності займатися підприємницькою діяльністю.

Дана методика, як і дві попередні, може бути використана для вирішення таких основних завдань: а) па етапі професійного самовизначення особистості — для визначення готовності особистості до підприємницької діяльності; б) у ситуаціях виникнення певних труднощів у підприємницькій діяльності; в) здійснення рефлексії своєї підприємницької діяльності та визначення можливих напрямків її вдосконалення й особистісного розвитку.

Ця методика може бути використана як взаємодоповнююча до двох попередніх, або самостійно. Також слід зазначити, що її доцільно застосовувати під час роботи з особами старшого віку, що мають певний досвід професійної діяльності та взаємодії.

Нагадаємо, що тест простий у використанні й обробці, тому можливе застосування в ситуаціях оперативної діагностики.

4. Оцінка мотивації до підприємництва.

Методика дає можливість вивчити основні види мотивів здійснення підприємницької діяльності:

• прагнення незалежності і самостійності;

• бажання самореалізації;

• прагнення до визнання у суспільстві;

• прагнення проявити себе, свої здібності;

• бажання мати цікаву роботу та ін.

Методику доцільно використовувати також для вирішення таких основних типів завдань: а) здійснення рефлексії мотивації своєї підприємницької діяльності та визначення можливих «траєкторій» її зміни або вдосконалення; б) у ситуаціях виникнення певних труднощів у підприємницькій діяльності та ін.

Ця методика проста у використанні і обробці, тому може застосовуватись організаційними психологами в ситуаціях оперативної діагностики.

5. Анкета «Психологічні чинники ефективності підприємницької діяльності».

Анкета, розроблена авторами розділу, допомагає виявити такі психологічні чинники ефективності підприємницької діяльності:

1. Задоволеність підприємців своєю діяльністю.

2. Особистіспі якості підприємців, які визначають успішність їх підприємницької діяльності.

3. Особливості реалізації підприємцями основних складових їх діяльності та труднощі, яких зазнають підприємці.

4. Орієнтацію підприємців на психологічний супровід їх діяльності з боку організаційних психологів.

На відміну від попередніх методик анкета чітко зорієнтована на використання для роботи з реально працюючими підприємцями, тобто людьми, які мають досвід підприємницької діяльності.

Розглянемо докладніше зміст кожної методики та особливості обробки отриманих даних.

Методика 1. Опитувальник Дж. Холланда

(Практикум по психологии менеджмента и профессиональной деятельности / Под ред. Г.С. Никифорова, М.А. Дмитриевой, В.М. Снеткова. — СПб.: Речь, 2001. С. 45-50.)

Інструкція для учасників дослідження:

Уявіть собі, що після відповідного навчання Ви зможете працювати за будь-якою спеціальністю. Та якщо б Вам довелося вибирати одну тільки з двох можливостей, чому б віддали перевагу? У бланку для відповідей обведіть кружечком обрану відповідь (ту професію, якій Ви падаєте перевагу).

Текст опитувальника:

1а Інженер-технолог

1б Конструктор  

2а Завуч з позакласної роботи

 

Голова профспілкового комітету

 

За Дизайнер

3б Кресляр  

4а Вчений-хімік

4б Бухгалтер  

5а Політичний діяч

5б Письменник  

6а Кухар

6б Набирач  

7а Адвокат

7б Редактор наукового журналу  

8а Вихователь

8б Художник з кераміки  

9а В´язальник

9б Санітарний лікар

 

10а Нотаріус

10б Постачальник

11а Перекладач художньої літератури

11б Лінгвіст

12а Педіатр

12б Статистик

13а Завідувач магазину

13б Фотограф

14а Філософ

14б Психіатр

15а Оператор ЕОМ

15б Карикатурист

16а Садівник

16б Метеоролог

17а Вчитель.

17б Командир загону

18а Художник по металу

18б Маляр

19а Гідролог

19б Ревізор

20а Завідувач господарства

20б Диригент

21а Інженер-електронник

21б Секретар-машиністка

22а Головний зоотехнік

22б Зоолог

23а Спортивний лікар

23б Фельєтоніст

24а Водій тролейбуса

24б Медсестра

25а Копіювальник

25б Директор

26а Архітектор

26б Математик

27а Працівник дитячої кімнати міліції

27б Рахівник

28а Голова колгоспу

28б Агроном-спеціаліст з насіння

29а Біолог

29б Офтальмолог

30а Архіваріус

30б Скульптор

31а Стенографіст

31б Логопед

32а Економіст

32б Завідувач магазину

33а Науковий співробітник музею

33б Консультант

34а Коректор

34б Критик

35а Радіооператор

35б Фахівець з ядерної фізики

36а Лікар

36б Дипломат

37а Актор

37б Телеоператор

38а Археолог

38б Експерт

39а Закрійник-модельєр

39б Декоратор

40а Майстер з ремонту годинників

40б Монтажник

41а Режисер

41б Вчений

42а Психолог

42б Поет

Бланк для відповідей

la

16

 

26

За

36

 

46

56

 

 

66

 

 

76

 

 

86

 

96

10а

106

11а

 

116

12а

126

13а

 

136

14а

146

15а

 

156

16а

166

17а

 

176

18а

186

19а

 

196

20а

206

21а

 

 

216

22а

 

 

226

23а

 

 

236

24а

 

246

25а

256

26а

 

266

27а

276

28а

 

286

29а

296

30а

 

30б

31а

 

316

32а

32б

 

 

33а

336

34а

 

346

35а

35б

36а

 

36б

37а

37б

38а

 

386

39а

39б

40а

 

 

40б

41а

 

 

416

42а

 

 

42б

Обробка та інтерпретація результатів

Обчисліть підсумкову кількість позначок в кожному стовпчику.

Отримані підсумкові значення характеризують вираженість певного типу особистості за класифікацією Дж. Холланда:

1-й стовпчик — реалістичний тип;

2-й стовпчик —- інтелектуальний тип;

3-й стовпчик — соціальний тип;

4-й стовпчик — конвенціальний тип;

5-й стовпчик — підприємливий тип;

6-й стовпчик — артистичний тип.

Аналіз отриманих даних викопується шляхом виділення стовпчика, який містить найбільшу кількість отриманих відповідей, що підходить певному типу особистості, за Дж. Холлапду.

1. Реалістичний тип. «Чоловічий» тип. Володіє високою емоційною стабільністю, орієнтований на теперішню ситуацію. Надає перевагу заняттям з конкретними об´єктами та їх використанню. Вибирає заняття, які потребують моторних павичок (постійний рух), спритність. Віддає перевагу професіям з конкретними задачами: механік, водій, інженер, агроном тощо. Характерні невербальні здібності, розвинені моторні павички, просторова уява. Має шанси досягти успіху в таких областях, як фізика, економіка, кібернетика, хімія, спорт.

2. Інтелектуальний тип. Характерні аналітичний склад мислення, незалежність та оригінальність суджень. Переважають теоретичні та естетичні цінності. Орієнтується па вирішення інтелектуальних творчих задач. Частіше вибирає наукові професії. Структура інтелекту є гармонійною: розвинені вербальні і невербальні здібності. Характеризується високою активністю, але її діяльності на спілкування не налаштований.

3. Соціальний тип. Відрізняється виразними соціальними вміннями (вмінням спілкуватися, прагненням до лідерства, потребами в численних соціальних контактах). Незалежний від оточуючих, успішно долучається до обставин. Емоційний та чутливий. У структурі інтелекту виражені вербальні здібності. Відрізняється прагненням навчати та виховувати оточуючих, здатністю до співпереживання і співчуття. Кращі види діяльності: психологія, медицина, педагогіка.

4. Конвенціальний тип. Надає перевагу структурованій діяльності, роботі за інструкціями, певним алгоритмам. Має здібності до переробки конкретної, рутинної (цифрової) інформації. Підхід до проблем має стереотипний характер. Риси характеру: консерватизм, підлеглість, залежність. В поведінці і спілкуванні дотримується стереотипів, добре наслідує звичаям. Слабкий організатор і керівник. Частіше переважають невербальпі (особливо для рахування) здібності. Кращі види діяльності: бухгалтер, фінансист, економіст, друкарка, канцелярський працівник.

5. Підприємливий тип. Обирає цілі та завдання, які дозволяють проявити енергію, імпульсивність і ентузіазм. Риси характеру: прагнення до лідерства, потреба у визнанні, підприємливість, деяка агресивність. У структурі інтелекту переважають вербальні здібності. Надає переваги задачам, пов´язаним з керівництвом, особовим статусом. Не подобаються заняття, що потребують настирливості, наполегливої праці, моторних павичок, концентрації уваги. Ці особливості найбільш плідно реалізуються в таких професіях, як дипломат, репортер, менеджер, директор, брокер, кооператор.

6. Артистичний тип. У стосунках з оточуючими спирається па свою уяву та інтуїцію. Притаманний емоційно складний погляд па життя. Риси характеру: незалежність в прийнятті рішень, гнучкість, оригінальність мислення. Зазвичай не живе за правилами і традиціями. Надає перевагу заняттям творчого характеру: музика, малювання, діяльність в галузі гуманітарних наук. Добре розвинені сприймання та моторика. Високий рівень екстравертованості. У структурі інтелекту переважають вербальні здібності. Рекомендовані сфери діяльності: історія, філологія, мистецтво.

Методика 2. Методика вивчення кар´єрних орієнтацій «Якоря кар´єри» Е. Шейна (адаптація В,А. Чикер і В.Е. Винокурової)

(Почєбут Л.Г., Чикер В.А. Организациопная социальпая психология:Учебпое по собие. - СП6: Изд-во «Речь», 2000. - С. 207-212.)

Інструкція для учасників дослідження:

Відповідаючи па запитання, закресліть одну з цифр у бланку праворуч залежно від того, наскільки важливим або узгодженим з Вашими поглядами є кожне з наступних суджень.

Особливо важливо / Судження байдуже / Абсолютно неважливо

1

Будувати свою кар´єру в межах конкретної наукової чи етнічної сфери

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

Здійснювати спостереження і контроль за людьми, впливати на них на всіх рівнях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

Мати можливість робити все по-своєму і не бути обмеженим правилами будь-якої організації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4

Мати постійне місце роботи з гарантованим окладом і соціальною захищеністю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5

Застосовувати своє вміння спілкуватися на користь людям, допомагати іншим

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

Працювати над проблемами, які майже неможливо вирішити

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7

Вести такий спосіб життя, щоб інтереси сім´ї та кар´єри були врівноважені

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

8

Створити і побудувати щось таке, що буде повністю моїм винаходом або ідеєю

1

2

3

4

5

7

8

9

10

9

Продовжити роботу за спеціальністю, ніж отримати вищу посаду, не пов´язану з моєю спеціальністю

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10

Бути першим керівником в організації

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Мати роботу, не пов´язану з режимом або іншими організаційними обмеженнями

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

Працювати в організації, яка забезпечить мені стабільність на тривалий період

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

13

Застосувати свої вміння та здібності на те, щоб зробити світ кращим

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

Змагатися з іншими і перемагати

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

Будувати кар´єру, яка б дозволила мені порушувати свій спосіб життя

1

2

3

А

5

6

7

8

9

10

16

Створити нове комерційне підприємство

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17

Присвятити все життя обраній професії

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

18

Отримати високу керівну посаду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19

Мати роботу, яка дає максимум свободи й автономності у виборі змісту занять, часу виконання тощо

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20

Залишатися на одному місці проживання, ніж переїхати у зв´язку з підвищенням

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

21

Мати можливість використовувати свої вміння й талант для служіння важливій меті

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Обробка та інтерпретація результатів:

По кожній із восьми кар´єрних орієнтацій обчислюється кількість балів. Для цього необхідно, користуючись ключем, порахувати суму балів по кожній орієнтації й отримане число поділити па кількість запитань (5 для всіх орієнтацій, крім «стабільність»). Таким чином визначається провідна кар´єрна орієнтація — кількість набраних балів має бути не менше п´яти. Іноді жодна з орієнтацій не досягає ріння провідної — у такому випадку робиться висновок про те, що кар´єра не займає провідного місця у житті людини.

9.1

Психологічна характеристика кар´єрних типів:

1. Професійна компетентність. Люди з такою орієнтацією прагнуть бути майстрами своєї справи, для них надто важливий успіх у професійній сфері. Швидко втрачають зацікавленість до роботи, яка не дозволяє розвивати власні професійні здібності. Шукають визнання своїх талантів, яке повинне виражатися у статусі, що відповідає їх майстерності. Вони готові керувати іншими у межах своєї компетентності, але управління не викликає в них особливого інтересу. Більшість розглядають управління лише як необхідну умову для просування у своїй професійній сфері. Це найбільша група в організаціях, що забезпечує прийняття компетентних рішень.

2. Менеджмент. Особистість орієнтована на інтеграцію зусиль інших людей, повноту відповідальності за кінцевий результат та поєднання різних функцій організації. Людина з цією кар´єрною орієнтацією вважатиме, що не досягла цілей своєї кар´єри, доки не отримає посаду, па якій керуватиме різними сторонами діяльності організації: фінансами, маркетингом, виробництвом продукції, розробками, продажами.

3. Автономія. Особистість прагне звільнення від організаційних правил, вимог та обмежень. Яскраво виражена потреба все робити на свій розсуд, самому вирішувати, коли, над чим і скільки працювати. Така людина не хоче підкорятися правилам організації. Готова відмовитися від просування по службі та інших можливостей заради збереження своєї незалежності. Така людина готова працювати в організації, що забезпечує достатній рівень свободи, не відчуватиме відданості організації та відкидатиме всі обмеження її автономності.

4. Стабільність. Головна потреба — це безпека та стабільність для того, щоб життєві події можна було передбачити. Перша група стабільних людей переважно орієнтована па стабільність місця роботи: шукає місце роботи в такій організації, що забезпечує певний термін служби, має гарну репутацію, турбується про пенсіонерів, виплачує великі пенсії, виглядає надійно у своїй галузі. Це люди організації. Відповідальність за управління кар´єрою вони повністю покладають па наймача. Друга група орієнтована на стабільність місця проживання: «пускає коріння» у певному географічному місці, може змінювати роботу, якщо це не пов´язане зі зміною місця. Люди, орієнтовані па стабільність, можуть бути талановитими і підійматися на високі посади в організації, але відмовляються від роботи, нових можливостей, якщо це загрожує тимчасовими незручностями.

5. Служіння. Головні цінності такої людини — це люди та робота па їх благо. Людина такої орієнтації не працюватиме в організації, яка має цілі та цінності, що суперечать її власним. Відмовиться від роботи та просування по службі, якщо вона може реалізувати головні цінності життя.

6. Виклик. Основні цінності такої людини — конкуренція, перемога над іншими, подолання перешкод, вирішення складних завдань. Людина ніби «кидає виклик», соціальна ситуація оцінюється з позиції «програв — виграв». Процес боротьби чи перемоги є для неї важливішим, ніж конкретна діяльність чи професія. Новизна, різноманітність та виклик — це основні цінності, а якщо все дуже просто, така людина нудьгує.

7. Інтеграція стилів життя. Людина орієнтована па інтеграцію різних сторін життя. Вона не бажає, щоб в її житті домінувала тільки сім´я чи кар´єра, або саморозвиток. Намагається все це збалансувати. Така людина більше цінує своє життя в цілому — де живе, як вдосконалюється, — ніж конкретну роботу, кар´єру, організацію.

8. Підприємництво. Прагне створювати щось нове, хоче долати перешкоди, готова до ризику. Не бажає працювати на інших, хоче мати власну «марку», власну справу. Фінансове багатство. Це не завжди творча людина, для неї головне — створити власну справу, концепцію, організацію, збудувати її так, щоб це стало продовженням її самої. Вона продовжуватиме справу. Навіть тоді, коли переслідуватимуть невдачі і вона буде змушена ризикувати.

Методика 3. Тест для визначення готовності до підприємницької діяльності

(Як започаткувати і розвинути власну справу: Практичний посібник підприємця / Петренко В.П., Табахаршок М.О., Пасічник О.В. та інш. — Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 1998 - С 12-13.)

Інструкція для учасників дослідження:

Дайте щирі відповіді на наступні 10 запитань. При цьому виберіть із запропонованих до кожного питання відповідей одну, яка па Вашу думку, найбільш точно відображає реалії.

Текст опитувальника:

1. Чи Ви є ініціативною особою?

1. Я завжди знаю, що і як робити. Для цього мені не треба радників.

2. Я працюю добре тільки тоді, коли мене хтось орієнтує і надихає.

3. Ініціативу проявляють тільки дурні. Без крайньої потреби я пасую.

ІІ. Як Ви ставитесь до інших?

1. Я люблю людей і можу знайти спільну мову майже з кожним. .

2. Я маю достатньо друзів і мені більше нікого не потрібно.

3. Більшість людей мене роздратовує.

ІІІ. Чи здатні Ви взяти відповідальність на себе?

1. Мені подобається особисто контролювати перебіг справ.

2. Я беру відповідальність тільки тоді, коли в цьому є крайня погреба.

3. Працьовиті роботяги-ентузіасти знаходяться завжди. Я нічого по маю проти того, щоб вони керували і несли відповідальність.

IV. Чи здатні Ви до лідерства?

1. Коли я розпочинаю якусь справу, мені неважко залучити до цього інших людей.

2. Я вмію розпоряджатися, якщо мені пояснять, що і як потрібно робити.

3. Як правило, долучаюся до роботи тільки тоді, коли мене просять.

V. Чи гарний Ви організатор?

1. Перед початком роботи я складаю план дій і належу до тих, хто завжди в своїх діях керується інтересами групи.

2. Я добре працюю дотоді, допоки все йде на лад. Ускладнення виводять мене з гри.

3. Проблеми, що виникають під час роботи, я сприймаю як неминуче непереможне зло.

VI. Наскільки Ви гарний працівник?

1. Я працюю стільки, скільки потрібно для успішного завершення справи.

2. Певний час я працюю сумлінно і старанно, та коли робота набридне, я можу легко полишити її іншим.

3. Я перекопаний, що важка праця не завжди приносить свої плоди.

VII. Чи здатні Ви приймати рішення?

1. Для мене це легко навіть у «цейтноті». Як правило, мої рішення є вдалими.

2. Я можу приймати рішення тільки тоді, коли у мене достатньо часу. Інакше у мене завжди виникають сумніви щодо їх правильності.

3. Мені взагалі не подобається приймати будь-які рішення.

VIII. Чи довіряють інші люди Вашим словам?

1. Авжеж! Я ніколи не кажу того, в чому не впевнений на 100 %.

2. Я тримаю марку, але іноді кажу тс, що перше спаде на думку.

3. Я не звертаю па це уваги, оскільки відрізнити де правда, а де брехня, — важко.

IX. Наскільки Ви цілеспрямовані?

1. Якщо я берусь за щось, то доводжу все до кіпця і не дозволяю нікому і нічому мене зупинити.

2. Як правило, я доводжу справу до кіпця, якщо все гаразд. ?

3. Якщо робота не йде в лад, я її лишаю.

X. Чи міцне у Вас здоров´я?

1. Я маю дуже міцне здоров´я.

2. У мене достатньо енергії для всіх моїх справ.

3. Я виснажуюся значно швидше від своїх колег.

Обробка й інтерпретація результатів:

Підрахуйте кількість обраних відповідей. Скільки разів Ви обрали:

першу відповідь_______________

другу відповідь________________

третю відповідь________________

Якщо Ви обрали 8 і більше відповідей за номером 1 — Ви маєте всі задатки для того, щоб стати підприємцем.

Якщо ні, то в процесі роботи у Вас виникатиме більше проблем, ніж бажано. Залучіть на поміч досвідчених партнерів, які зможуть компенсувати Ваші недоліки.

Якщо Ви 5 і більше разів зупинились на відповідях за номером 3, краще не беріться за справи взагалі. Не ускладнюйте життя ні собі, ні потенційним партнерам.

Методика 4. Оцінка мотивації до підприємництва

(Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва. Навчальний посібник. — Львів: «Афіша», 2001. - С 90.)

Інструкція для учасників дослідження:

Поставте себе у ситуацію започаткування власної справи і визначте свої мотиваційні спонукання до підприємництва. Перед виконанням завдання скажіть: «Я хочу...»

Перед вами 15 фраз. Порівняйте кожну фразу попарно одна з одною. Наприклад, першу з другою, першу з третьою, першу з четвертою, другу з п´ятою і т. д. Порівнюючи пари фраз, щоразу оцінюйте, який вислів для Вас особисто є важливішим у ситуації підприємництва (приписуйте йому один бал).

Текст опитувальника:

Я хочу...

1. Заробляти собі на життя.

2. Отримати більш високий дохід.

3. Бути власником своєї справи.

4. Завоювати визнання і повагу.

5. Внести свій вклад у загальну справу.

6. Робити щось цікаве.

7. Розкрити свій творчий потенціал.

8. Бути більш незалежним і самостійним.

9. Швидко забезпечити матеріальний достаток і високий рівень життя.

10. Набути нових знань і вмінь.

11. Придбати гарні речі.

12. Принести користь суспільству.

13. Реалізувати нову ідею.

14. Зробити кар´єру в повій для себе сфері діяльності.

15. Бути у справі.

Обробка й інтерпретація результатів:

По завершенню роботи підсумуйте, скільки балів набрано для кожної ситуації. Виберіть три висловлення, які отримали найбільшу кількість балів. Це й будуть Ваші домінуючі мотиваційні тенденції, що спонукають (спонукали б) займатися підприємницькою діяльністю.

 |
:
Психологічні науки (збірник наукових праць)
Загальна психологія
Психологія
Технології роботи організаційних психологів
Психологія спілкування