Безкоштовна бібліотека підручниківМіжнародне приватне право

3. Види міжнародних правопорушень


Класифікація протиправних із погляду міжнародного права діянь здійснюється на основі двох критеріїв: по-перше, правопорушення відрізняються між собою за спрямуванням і ступенем тяжкості, по-друге, їм притаманний різний режим відповідальності.

Ординарні міжнародні правопорушення полягають у недодержанні умов партикулярних норм міжнародного права та порушують інтереси окремих держав і народів. Такі правопорушення не мають зафіксованих ознак. Збиток стосується тільки потерпілої держави, а негативний вплив на міжнародний правопорядок є мінімальним (наприклад, невиконання або неналежне виконання міжнародних договорів у галузі економічного, науково-технічного, культурного співробітництва).

Серйозні міжнародні правопорушення зачіпають інтереси всього міжнародного співтовариства, але не загрожують безпосередньо миру та безпеці держав і народів (поширення ядерної зброї, порушення свобод відкритого моря, каперство, виробництво та накопичення хімічної зброї тощо).

Найтяжчі міжнародні злочини порушують права й інтереси всього світового співтовариства, загрожують знищенням міжнародного правопорядку, ставлять під загрозу існування народів, націй, навіть держави. Такі діяння завжди вчиняються з порушенням основних принципів міжнародного права. Ознаки найтяжчих міжнародних злочинів визначені в нормах міжнародного права, відповідно, виокремлені три групи злочинів: злочини проти миру, воєнні злочини, злочини проти людяності. Міжнародними злочинами вважаються 1) тяжке порушення міжнародного зобов´язання, яке має основоположне значення для забезпечення міжнародного миру та безпеки, такого як зобов´язання, що забороняє агресію; 2) тяжке порушення міжнародного зобов´язання, яке має основоположне значення для забезпечення права народів на самовизначення, тобто зобов´язання, що забороняє встановлення чи збереження силою колоніального панування; 3) тяжке та масове порушення міжнародного зобов´язання, яке має основоположне значення для захисту людської особистості, зокрема зобов´язання, що забороняє рабство, геноцид, апартеїд; 4) тяжке порушення міжнародного зобов´язання, яке має основоположне значення для захисту навколишнього середовища, зокрема зобов´язання, що забороняють масове забруднення атмосфери або морів. Слід зазначити, що перелік міжнародних злочинів не є вичерпним, оскільки в майбутньому можуть з´явитися нові види злочинів.

Будь-яке міжнародне протиправне діяння, що не становить собою міжнародного злочину є міжнародним правопорушенням.

При вчиненні деліктів діє режим двосторонньої відповідальності, який полягає у тому, що право на звернення до суду має лише безпосередньо потерпіла держава.

Режим відповідальності за вчинення міжнародних злочинів — до захисту можуть вдатися й інші суб´єкти міжнародного права, усе міжнародне співтовариство.|
:
Міжнародне приватне право
Римське приватне право
Право: Посібник для студентів бізнес-спеціальностей