Безкоштовна бібліотека підручниківПсихологія

Особливості образу «Я» і структура психологічного захисту


Уявлення індивіда про себе складається в певний образ «Я». Як зазначав російський філософ Ігор Кон - індивід «має багато образів «Я», які конструюються під певним кутом зору. Згідно за М. Розенбергом мова йде про «справжнє «Я», «динамічне «Я», «фантастичне «Я», «майбутнє «Я», «ідеалізоване «Я». Дамо коротку характеристику цим термінам.

«Справжнє «Я» - якою людина бачить себе в даний момент.

«Динамічне «Я» - за допомогою яких засобів людина планує досягти успіху (наприклад: студент за допомогою вищої освіти планує зробити кар´єру).

«Фантастичне «Я» - якою людині треба було б бути, виходячи із засвоєних нею моральних норм та зразків поведінки.

«Майбутнє «Я» - з якою взірцевою для себе особистістю людина прагне зрівнятися в майбутньому.

«Ідеалізоване «Я» - якім себе суб´єктові приємно було б бачити.

З точки зору Т. С. Яценко, провідну роль у формуванні механізму психологічного захисту відіграє «ідеалізоване «Я». Саме «ідеалізоване «Я» визначає систему очікувань, як саме будуть сприймати суб´єкта його партнери по спілкуванню. При цьому вся система психологічного захисту спрямована на те, щоб ці очікування виправдались.

Психологічний захист має складну структуру: спрямованість, мета, цінності, засоби, результати.

Спрямованість - категорія, яка пов´язана із виявленням особливостей «ідеалізованого «Я» суб´єкта.

Мета - пов´язана із виявленням специфіки механізму психологічного захисту.

Цінності - визначають, які умовні цінності є головними для функціонування захисту.

Засоби - сукупність технік захисту.

Результати - те що отримано як наслідок використання певної техніки психологічного захисту для досягнення визначеної раніше мети.

Як зазначає Т. С. Яценко, всі ці категорії дуже тісно пов´язані між собою і об´єднані в певну ієрархічну систему. Головним компонентом, що виконує організуючу функцію по відношенню до інших, є «ідеалізоване «Я».

В зв´язку з тим, що параметри системи психологічного захисту задаються «ідеалізованим «Я», для результатів її діяльності притаманне ухиляння від реальності. Характерною є тенденція «знецінення» іншої людини, ігнорування позитивних рис її особистості. При захисті відбувається блокування почуття вдячності. Прояви доброзичливості з боку інших людей сприймаються як належне.

Зробимо основні висновки.

Механізм психологічного захисту формується позадосвідним шляхом і спрацьовує поза сферою свідомості. В основі його формування лежить потреба індивіда в самоствердженні за будь-яку ціну. Психолохічиий захист порушує раціональність та послідовність поведінки суб´єкта, посилюючи протиріччя в стосунках між ним та соціальною групою в яку він входить.|
:
Психологічні науки (збірник наукових праць)
Загальна психологія
Психологія
Технології роботи організаційних психологів
Психологія спілкування