Безкоштовна бібліотека підручниківПсихологія

Мнемічні властивості особистості


В пам´яті людей спостерігаються значні індивідуальні відмінності. Вони проявляються:

• у відмінностях продуктивності процесів пам´яті;

• у переважанні пам´яті тієї чи іншої модальності;

• у відмінностях у рівні розвитку різних типів пам´яті.

Характеристиками продуктивності процесів пам´яті є обсяг матеріалу, що може запам´ятати людина за деякий проміжок часу, швидкість і точність запам´ятання матеріалу, тривалість збереження матеріалу в пам´яті і готовність до його відтворення. Ці характеристики значно розрізняються у різних людей і певною мірою залежать від особливостей типів вищої нервової системи. Встановлено, що продуктивність процесів пам´яті у осіб зі слабким типом нервової системи нижча, ніж у представників сильної, проте вони краще запам´ятовують логічну структуру матеріалу. Висока рухливість нервових процесів обумовлює високу швидкість запам´ятовування, а сильне гальмування підвищує точність і міцність запам´ятовування. В представників рухливої нервової системи краще розвинена мимовільна пам´ять, а у осіб із інертною нервовою системою - довільна.

Але на продуктивність пам´яті впливає не тільки тип вищої нервової системи. Остаточно властивості пам´яті формуються у процесі мнемічної діяльності людини, в результаті тренувань. Окрім індивідуальних відмінностей в загальних характеристиках пам´ять різних людей може розрізнятися за рівнем розвитку різних типів пам´яті: рухової, емоційної, образної і словесно-логічної. Переважання того чи того типу пам´яті у людини залежить від характеру і особливостей діяльностей, з якими пов´язаний її життєвий шлях. Найпоширенішими типами пам´яті є образний, словесно-логічний і проміжний.

Людині із образним типом пам´яті простіше запам´ятовувати і відтворювати образний матеріал. Вона легко оперує наочним матеріалом, добре запам´ятовує кольори, картини природи, обличчя, звуки, мелодії, запахи та смаки. При цьому, як правило, простіше вдається оперувати образами тієї чи іншої модальності: зоровими, слуховими, тактильними, нюховими чи смаковими. Найчастіше люди оперують зоровими та слуховими образами.

Людям зі словесно-логічним типом пам´яті просто запам´ятати словесний, абстрактний матеріал: логічні схеми, формули. Такі люди без зусиль можуть відтворити структуру складно організованого матеріалу.

Якщо у людини немає переважання того чи іншого типу оперування матеріалом, то вона є володарем проміжного типу пам´яті.

Тип пам´яті впливає на успішність людини в оволодінні тією чи іншою професією. І, навпаки, оперування людиною в своїй діяльності тим чи іншим типом матеріалу веде до розвитку відповідного типу пам´яті, у людини формується професійна пам´ять. Образний тип пам´яті властивий, наприклад, працівникам матеріального виробництва, художникам, музикантам, акторам. Економістам, аналітикам властивий словесно-логічний тип пам´яті.

Зустрічаються люди, які мають феноменальну пам´ять, що характеризується незвичайно великим об´ємом, тривалістю зберігання слідів і виключно сильною образністю. Такі люди можуть утримати в пам´яті величезні таблиці чисел, слів, можуть уявити собі відсутній предмет до дрібних деталей. Часто вони користуються спеціальними прийомами для запам´ятовування. Однак наявність феноменальної пам´яті не завжди свідчить про високий рівень загального інтелекту, хоча багато хто з видатних людей мали надзвичайно хорошу пам´ять.|
:
Психологічні науки (збірник наукових праць)
Загальна психологія
Психологія
Технології роботи організаційних психологів
Психологія спілкування