Безкоштовна бібліотека підручниківКультура ділового спілкування менеджера

ТЕМА 8. ОСОБИСТІСНИЙ ВПЛИВ МЕНЕДЖЕРА НА КУЛЬТУРУ СПІЛКУВАННЯ ТА ВЗАЄМОДІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ


- Поведінкові норми менеджера-керівника.

- Взаємини менеджера з клієнтами та партнерами по бізнесу.

- Вміння менеджера взаємодіяти з командою.

Вивчивши цей матеріал, Ви повинні:

знати:

• стратегії та норми поведінки і спілкування менеджера-керівника в організації;

• сутність конфлікту, стилі поведінки його учасників та роль менеджера в попередженні або вирішенні конфлікту;

• особливості спілкування менеджера з клієнтами;

• сутність лідерства, лідерські якості менеджера;

вміти:

• висловлювати критичні зауваження без образи для іншої людини;

• виступати посередником у конфліктній ситуації;

• знаходити шляхи для згуртування команди;

• використовувати прийоми для забезпечення зворотного зв´язку.

Ключові поняття

Стиль поведінки керівника, конфлікт, моббінг, стратегії вирішення конфліктів, маркетинг взаємин з клієнтами, лідерство, зворотний зв´язок, комунікативна компетентність менеджера.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера