Безкоштовна бібліотека підручниківКультура ділового спілкування менеджера

ТЕМА 5. ТЕХНІКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ


- Цілі, стратегія, тактика та стилі спілкування.

- Типи співрозмовників.

- Етапи спілкування.

- Розмовні форми ділового спілкування.

- Методи обговорення проблем.

- Письмові форми ділового спілкування.

Вивчивши цей матеріал, Ви повинні:

знати:

• цілі, стратегію, тактику та стилі спілкування;

• типи співрозмовників;

• етапи спілкування;

• особливості кожної з форм спілкування (індивідуальної бесіди, наради, зборів, переговорів, публічного виступу і презентації);

• методи обговорення проблем (дискусія, "мозковий штурм" та ін.);

• особливості ділового листування;

• "мову" візитної картки;

вміти:

• розпізнавати типи співрозмовників за характерними особливостями;

• вміти будувати кожний акт спілкування, використовуючи його етапи;

• провести індивідуальну бесіду;

• провести нараду;

• взяти участь у підготовці та проведенні переговорів;

• зробити презентацію;

• скласти ділового листа.

Ключові поняття:

Функції спілкування, стратегія спілкування, тактика спілкування, психологічний контакт, індивідуальна бесіда, нарада, збори, переговори, дискусія, суперечка, "мозковий штурм", рекомендаційний лист, візитна картка.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера