Безкоштовна бібліотека підручниківКультура ділового спілкування менеджера

ТЕМА 2. ЕТИЧНІ ЗАСАДИ СПІЛКУВАННЯ МЕНЕДЖЕРА


· Ділова етика в бізнесі.

· Етичні кодекси, їх значення для формування етичної

· поведінки в організації.

· Мораль, моральні цінності та моральна культура.

· Роль менеджера у формуванні етики поведінки

· та спілкування.

Вивчивши цей матеріал, Ви повинні:

знати:

• сутність ділової етики в бізнесі;

• сутність етичних кодексів, їх види та типи;

• функції корпоративних кодексів та їх структуру;

• золоте правило моральності;

• роль моральних цінностей у житті людини та її взаємодії з іншими;

• сутність та рівні моральної культури спілкування;

вміти:

• обґрунтувати роль та значення етики взаємодії і спілкування для розвитку бізнесу;

• аналізувати особистісні цінності людини;

• визначати рівні моральної культури спілкування;

• розробити структуру корпоративного кодексу в організації.

Ключові поняття

Ділова етика, етика бізнесу, етичний кодекс, мораль, цінності, ціннісні орієнтації, моральні норми, моральна культура, моральна культура спілкування.|
:
Банківський менеджмент
Менеджмент гостиниц и ресторанов
ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Менеджмент якості
Маркетинг
Організація праці менеджера
Основи менеджменту
Культура ділового спілкування менеджера