Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Політологія

Тема 6. Громадянське суспільство і правова держава


На межі другого і третього тисячоліть проблема формування та взаємовідносини громадянського суспільства і держави набула особливої актуальності і стала важливим чинником сучасного соціального розвитку. У багатьох країнах Заходу, де вже сформовано громадянське суспільство, відбуваються широкі дискусії з питань його дальшого розвитку. Теоретичний і практичний інтерес до цієї проблеми зумовлений тим, що функціонування і розвиток громадянського суспільства нерозривно пов´язані з формуванням правової держави.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Політологія: курс лекцій
Політологія
Політологія
Основи політології
Політологія (теорія та історія політичної науки)
Політологія
Етнополітична карта світу 21 століття