Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Політологія

Тема 1. Політична система й тенденції її розвитку в Україні


Різні політичні явища, що відбуваються в суспільстві, тісно взаємопов´язані й становлять цілісний соціальний організм, який має відносну самостійність. Його розвиток відбувається на основі об´єктивних закономірностей, але при цьому важливу роль відіграє і суб´єктивний чинник, що виступає як система регулювання відносин між окремими елементами суспільства з боку влади. Саме ці відносини та регулювання їх і становлять політичну систему, яка виступає головною силою, що забезпечує функціонування і розвиток політичного життя суспільства. Тому з´ясування сутності політичної системи суспільства, структури, функції, ролі й напрямів її розвитку є надзвичайно важливим і актуальним, адже вона гармонізує суспільні відносини, визначає механізми вирішення соціальних конфліктів і запобігання кризовим явищам. Нині в Україні йде пошук нових шляхів соціально-політичного розвитку, а тому питання реформування і зміни політичної системи набувають особливо великого значення. Практичне значення цієї проблеми посилюється ще й тим, що нині в незалежній Україні активно формується власна нова політична система, і від рівня знань у цій сфері політичної науки значною мірою залежить майбутнє нашої держави.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Політологія: курс лекцій
Політологія
Політологія
Основи політології
Політологія (теорія та історія політичної науки)
Політологія
Етнополітична карта світу 21 століття