Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Політологія

Тема 1. Система детермінації політичного процесу


Політичний процес — одна з базових категорій політичної теорії, що характеризує сутнісні ознаки політики і політичних відносин, політичних цінностей і політичної діяльності суб´єктів політики. Категорію "політичний процес" широко використовують суспільні науки, зокрема політологія, коли йдеться про те, як визначити найважливіші закономірності і закони політичного життя.

Водночас навіть у сучасній політичній літературі зміст цього поняття, його основні ознаки і характеристики трактуються неоднозначно. Деякі вчені ототожнюють політичний процес з поняттям "політика" (Р. Доуз), інші, як, наприклад, Т. Парсонс, вбачають специфіку категорії "політичний процес" у визначенні результатів функціонування політичної системи, а Р. Дарендорф особливість цього поняття пов´язує з динамікою боротьби за статуси і ресурси влади. Іноді категорію "політичний процес" використовують для характеристики поведінки суб´єктів політики, які прагнуть реалізувати свої інтереси і цінності (Ч. Мерріам).

Отже, категорія "політичний процес" у сучасній політичній теорії розглядається як складне і багатогранне поняття, яке ще не має чіткого загальноприйнятого визначення і потребує свого всебічного дослідження.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Політологія: курс лекцій
Політологія
Політологія
Основи політології
Політологія (теорія та історія політичної науки)
Політологія
Етнополітична карта світу 21 століття