Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Політологія (теорія та історія політичної науки)

Глава 1. ПРЕДМЕТ ПОЛІТОЛОГІЇ


Вивчення будь-якої науки відбувається у певній логічній послідовності. Розпочинається воно з визначення об´єкта науки, тобто тієї сфери природи чи суспільного життя, на яку спрямоване наукове пізнання. Та чи інша сфера природи чи суспільного життя звичайно є об´єктом дослідження багатьох наук. Розрізняються вони між собою за предметом дослідження, тобто тією стороною об´єкта, яка перебуває у центрі вивчення саме тієї чи іншої конкретної науки. Дослідження предмета здійснюється з використанням певних методів і супроводжується розробкою категорій — найбільш загальних понять науки, якими позначаються основні моменти, вузлові пункти процесу пізнання.

Важливим у вивченні науки є також з´ясування історії виникнення й розвитку відповідних поглядів, ідей і теорій, формування яких у систему і означає появу науки. Нарешті, вивчення науки передбачає осягнення її саме як системи знань, вираженої в поняттях і категоріях. Ця системність забезпечується логічною послідовністю вивчення окремих тем науки як навчальної дисципліни та розкриттям взаємозв´язків цих тем.

Зазначені міркування й визначили наведену нижче послідовність тем навчального курсу. Розпочинати,отже,потрібно зі з´ясування об´єкта і предмета політології.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Політологія: курс лекцій
Політологія
Політологія
Основи політології
Політологія (теорія та історія політичної науки)
Політологія
Етнополітична карта світу 21 століття