Безкоштовна бібліотека підручниківДержавне регулювання економіки

Розділ 10. ФІНАНСОВО-БЮДЖЕТНЕ ТА ГРОШОВО-КРЕДИТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ


Ключові поняття і терміни:

фінансова політика, фінансова стратегія, фінансова тактика, фінансові ресурси, бюджетна система, зведений бюджет, бюджетна резолюція, державний бюджет, місцевий бюджет, державні видатки, пряме фінансування, секвестр, дефіцит бюджету, профіцит бюджету, податки, податкова система, податкові ставки, об´єкти оподаткування, податкові пільги, фіскальна політика, державний борг, управління державним боргом, грошово-кредитна політика, національна грошова система, процентна ставка, норма резервування, операції на відкритому ринку, валюта, валютна політика, обмінний курс.

Після вивчення теми студенти повинні

знати: суть та особливості фінансової політики, принципи формування бюджету, джерела наповнення дохідної частини бюджету, види податків та їх класифікацію, види державних видатків, способи покриття державного боргу, суть грошово-кредитної та валютної політики, механізм грошово-кредитного регулювання економіки, засоби валютного регулювання.

вміти: дати оцінку сучасній фінансовій політиці, визначати рівень збалансованості бюджету, проводити секвестрування бюджету.|
:
Історія економічних учень
Економічна стратегія держави: теорія, методологія, практика
Історія економічних учень
Економічна історія
Історія економічної теорії
Історія економічних учень
Державне регулювання економіки
Економічна історія