Безкоштовна бібліотека підручників

Загрузка...


Соціальна профілактика

2. Зміст, програма та умови проведення соціальної профілактики алкоголізму, наркоманії


Соціальна програма має на меті ініціювати створення системи профі­лактики алкоголізму, наркотизації за допомогою соціальних служб для молоді та зумовлена:
- потребами суспільства у збереженні й розвитку соціально активної та здорової особистості;
- потребою особистості у здоровому способі життя;
- необхідністю створення можливостей для розвитку власного потенціалу та реалізації прав і свобод у виборі молодою людиною життєвого шляху без наркотиків;
- гуманним ставленням до неповнолітніх і молоді, що мають залежність від наркотичних засобів.
   Програма  профілактики алкоголізму й наркоманії враховує провідні пріоритети державної молодіжної політики, визначає шляхи, форми і методи реалізації профілактичних ініціатив, виходячи з Міжнародних актів і рекомендацій щодо ста­новища дітей і молоді, Національної програми протидії зловживанню наркотичними засобами та їх незаконному обігу; Декларації про державну молодіжну політику, Закону України “Про спри­яння соціальному становленню і розвитку молоді в Україні” та інших документів.
   Профілактика ґрунтується на:
- тенденціях наркотизації молоді в міжнародному аспекті;
- особливостях   соціально-психологічної   ситуації,   проблемах алкоголізму й наркотизації в Україні;
- змісті роботи і можливостях соціальних служб для молоді у здійсненні профілактики;
- тенденціях до міжвідомчої співпраці суб’єктів профілактичної роботи,    формування українського менталітету з урахуванням національної психології, національного характеру.
   Соціально-педагогічна профілактика алкоголізму й наркоманії — вид соціальної діяльності служб для молоді, спрямованої на проведення освітньо-профілактичних заходів та реалізацію педагогічних моделей впливу на особистість з метою попередження вживання наркотичних засобів, алкогольних напоїв. Грунтується на своєчасному виявленні та виправленні негативних інформаційних, педагогічних, психологічних, організаційних факторів, що зумовлюють відхилення в психічному та соціальному розвитку дітей і молоді, у їхній поведінці, стані здоров’я, а також в організації життєдіяльності й дозвілля.
   Зміст соціально-педагогічної профілактики алкоголізму й наркоманії:
- формування установок (відношень, мотивів, моделей поведінки) на життя без наркотиків;
- поширення  профілактичної інформації (друкована продукція, засоби масової інформації, міжособистісні стосунки, інші форми соціальної роботи);
- формування   умінь   і   навичок   здорового   способу   життя;
- застереження формування пронаркотичних моделей поведінки;
- ініціювання педагогІчно-змістовної діяльності з профілактичної роботи;
- організація   заходів  щодо   виконання  програми  нормальної поведінки;
- включення до  міжнародних проектів питань  з профілактики наркотизації, поширення передового міжнародного досвіду з зазначеної проблеми;
- превентивна робота з проблем пияцтва, алкоголізму, вживання тютюну серед неповнолітніх і молоді;
- пропагандистські заходи до міжнародних свят, Всесвітніх днів без тютюну (програма ВОЗ), алкоголю, наркотиків.Повернутися до змісту | Завантажити
Інші книги по вашій темі:
Арт-терапія в соціальній сфері
Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи
Менеджмент соціальної роботи
Соціальна діагностика
Соціальна профілактика
Соціологія